Heim Nyhende Jensen jobbar med avgiftssmell på to frontar

Jensen jobbar med avgiftssmell på to frontar

Finansminister Siv Jensen (Frp) seier at regjeringa framleis jobbar med EU for å endre det nye regelverket for redusert arbeidsgjevaravgift.

 

 

– Vi er framleis i dialog med ESA for å avgrense sektorunntaka. I tillegg jobbar vi med tiltak i revidert statsbudsjett som ikkje kjem i strid med regelverket for statsstøtte, sa Jensen i spørjetimen i Stortinget onsdag.

Ap-representant Lisbeth Berg-Hansen viste til at det får verknad for 42.000 arbeidsplassar når dei EU-reglane for regionale støtteordningar blir endra frå 1. juli. Etter den datoen blir det ulovleg med redusert arbeidsgjevaravgift i sektorar som transport, energi og finans.

Leiaren i finanskomiteen Hans Olav Syversen (KrF) sa at tiltak i revidert er heilt nødvendig og spurde om det blir kompensasjon krone for krone på bedriftsnivå eller på sektornivå.

– Regjeringa jobbar ikkje i eit vakuum. Vi må jobbe både vidt og kanskje også litt utradisjonelt, varsla Jensen.

I spørjetimen for ei veke sidan sa statsminister Erna Solberg (H) at ho ikkje kan garantere at bedriftene får refundert alle ekstrautgiftene, sjølv om planen til regjeringa er å tilbakeføre alle midlane ho får inn ekstra. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...
Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...