Heim Nyhende Jobbar meir effektivt på nynorsk med Nyno

Jobbar meir effektivt på nynorsk med Nyno

 

Personalsjef i Valle kommune meiner nynorsk programvare kan hjelpe til med rekrutteringa i distriktskommunar.

 

Øyvind Olsen er sjølv opprinneleg bokmålsbrukar, men i jobben som personalsjef i nynorske Valle kommune rettar han seg til administrasjonsmålet.

Han får god hjelp av Nyno profesjonell 3.3 – eit program for å omsette tekstar frå bokmål til nynorsk. Det blir mykje brukt i statleg forvaltning, og over halvparten av departementa og mange av universiteta har lisens for alle tilsette.  Microsoft brukte også Nyno til å omsetja Office2003 til nynorsk.

– Eg bruker Nyno profesjonell til å omsetje frå bokmål til nynorsk. Nyno kjem då opp med forslag til ord på nynorsk for ord på bokmål samt forslag til endring i setningar når det kjem til s-genitiv, så læreeffekten er også veldig fin.

– På kva måte er produkta nyttige for Valle kommune?

– Med Nyno vil dei som ikkje har nynorsk som hovudmål kunne jobbe meir effektivt på nynorsk. Nyno vil kanskje også føre til at vi får fleire kvalifiserte søkjarar til stillingar som elles ville vegra seg for å jobbe med nynorsk som arbeidsspråk.

– Eg vil tilrår Nyno til alle som jobbar på nynorsk utan å ha nynorsk som hovudmål.

Ei av dei sterke sidene ved programmet er språkmalane, som gir høve til å velje kva slags nynorsk ein vil skrive, for eksempel i samsvar med vedteken målbruksplan. Meir informasjon på www.nynodata.no/nyno.

Nynodata tilbyr no alle kommunar som er medlemmer i LNK gratis bruk av programvare ut april 2017. Meir informasjon på www.nynodata.no. Kontakt Nynodata for lisens, salg@nynodata.no, eller telefon 35 95 01 50.

LES MEIR: Tilbyr gratis bruk av nynorsk programvare for nynorskkommunar

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Vi treng eit nynorskløft i lærarutdanningane

I dag er det beint fram tilfeldig om ein student går ut av lærarutdanninga med kunnskap og kompetanse til å gje nynorskelevane ei god...

Ola Borten Moes handlingsplan for norsk fagspråk møter kritikk

Handlingsplanen til regjeringa for norsk fagspråk møter kritikk frå professor som meiner regjeringa prioriterer det norske språket over kvalitet i forskinga. – Engelsk er språket...

Framtida Junior er årets nynorskbrukar

Framtida Junior fekk prisen "Årets nynorskbrukar 2023" for å bryte veg for meir nynorsk på digitale medieflater og for å skrive om varierte emne...
Mindre lokalt - meir sentralt: Frå Radiohuset til NRK på Marienlyst i Oslo. Foto: Wikipedia

NRK oppfyller ikkje nynorskkravet – framleis for lite nynorsk på nett og radio

Andelen nynorsk i NRK har auka noko, men det er framleis eit stykke igjen til målet, viser Medietilsynets tilsynsrapport for fjoråret. Direktør Mari Velsand i...