Heim Nyhende Bergen og nabokommunane einige om samanslåing

Bergen og nabokommunane einige om samanslåing

Bergen, Osterøy, Vaksdal og Samnanger er einige om ein intensjonsavtale om å slå seg saman til ein ny storkommune. Viss prosessen kjem i hamn, skal kommunen heite Bergen og blir språknøytral, skriv Bergens Tidende.

 

– Vi skal utvikle arbeidsplassar og høg livskvalitet aust for Ulriken, seier byrådsleiar Harald Schjelderup (Ap).

Ein intensjonsavtale er ikkje ein endeleg avtale om samanslåing. Først må avtalen godkjennast. Vaksdal skal ha folkeavstemming 30. mai, og det er uvisst om avtalen får fleirtal når kommunestyret på Osterøy skal behandle saka i juni.

– Det er òg viktig at den lokale identiteten i Vaksdal og Osterøy kan utvikle seg i ein ny felleskommune, seier Schjelderup til Bergens Tidende.

Viss avtalen blir godkjent, skal kommunen etablerast frå 1. januar 2020. Kommunen skal da heite Bergen og bruke byvåpenet til Bergen. Osterøy, Vaksdal og Samnanger skal saman med bydelen Arna utgjere ein ny bydel med namnet Oster.

Den nye kommunen blir etter intensjonsavtalen språknøytral, slik Bergen er i dag. Både Osterøy, Vaksdal og Samnanger har nynorsk som administrasjonsspråk.

Skule og heimetenestestrukturen skal i hovudsak halde fram som i dag. Det som skal samlast, er dei administrative tenestene og oppgåver som krev spesialisert kompetanse. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...