Heim Nyhende Bergen og nabokommunane einige om samanslåing

Bergen og nabokommunane einige om samanslåing

Bergen, Osterøy, Vaksdal og Samnanger er einige om ein intensjonsavtale om å slå seg saman til ein ny storkommune. Viss prosessen kjem i hamn, skal kommunen heite Bergen og blir språknøytral, skriv Bergens Tidende.

 

– Vi skal utvikle arbeidsplassar og høg livskvalitet aust for Ulriken, seier byrådsleiar Harald Schjelderup (Ap).

Ein intensjonsavtale er ikkje ein endeleg avtale om samanslåing. Først må avtalen godkjennast. Vaksdal skal ha folkeavstemming 30. mai, og det er uvisst om avtalen får fleirtal når kommunestyret på Osterøy skal behandle saka i juni.

– Det er òg viktig at den lokale identiteten i Vaksdal og Osterøy kan utvikle seg i ein ny felleskommune, seier Schjelderup til Bergens Tidende.

Viss avtalen blir godkjent, skal kommunen etablerast frå 1. januar 2020. Kommunen skal da heite Bergen og bruke byvåpenet til Bergen. Osterøy, Vaksdal og Samnanger skal saman med bydelen Arna utgjere ein ny bydel med namnet Oster.

Den nye kommunen blir etter intensjonsavtalen språknøytral, slik Bergen er i dag. Både Osterøy, Vaksdal og Samnanger har nynorsk som administrasjonsspråk.

Skule og heimetenestestrukturen skal i hovudsak halde fram som i dag. Det som skal samlast, er dei administrative tenestene og oppgåver som krev spesialisert kompetanse. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

MEST LESE

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Nynorskhuset: Det nye, nynorske fyrtårnet

Denne helga opnar Nynorskhuset i Førde. Målet er rett og slett å bli eit nasjonalt kraftsentrum for språk og kultur. – Sogn og Fjordane er...

Nynorskbrukarar flest kjenner seg aksepterte og stolte – men 1 av 6 har fått negative tilbakemeldingar det siste året

Over 16 prosent av nynorskbrukarane har fått negative tilbakemeldingar for språkbruken sin det siste året. To tredjedelar av nynorskbrukarane er heilt einige i at dei...

Slutten for Ålesund som nynorskkommune: – Frykteleg synd

Ålesund har vore den største nynorskkommunen i landet sidan 2019. No vil det nyvalde fleirtalet i kommunestyret at kommunen skal bli språknøytral. Det skriv NRK...