Heim Nyhende Jølster-ordføraren ber byane ta meir ansvar for flyktningane

Jølster-ordføraren ber byane ta meir ansvar for flyktningane

Jølster-ordførar åtvarar og ber byane ta meir ansvar.

 

Den store auken i talet på flyktningar er i ferd med å skapa problem for fleire små kommunar på Vestlandet. Ordførar i Jølster Oddmund Klakegg (Sp) meiner dei store byane må ta meir ansvar.

– Skulle Bergen teke mot like mange som Jølster ut frå folketalet, så ville det blitt 20.000. Vi er rett og slett ikkje robuste nok til å handtera fleire flyktningar og asylsøkjarar, og dette må difor bli ei utfordring for dei store og robuste kommunane, seier Klakegg til Bergens Tidende.

Jølster er ifølgje avisa ein av dei kommunane som tek imot flest flyktningar og asylsøkjarar. Kommunen, som tel 3.000 innbyggjarar, har to asylmottak. Dei fire neste åra er dei i tillegg bedne om å busetja ytterlegare femti flyktningar. Den store flyktningpågangen gjer at dette talet er venta å auka vesentleg.

– Med dei signala vi har fått om auka plassar på asylmottaka og krav om auka busetjing, kjem flyktningar og asylsøkjarar til å utgjera over 7 prosent av befolkninga i kommunen vår, seier ordføraren.

Han meiner dette er mange fleire enn det nokon bykommune kan visa til.

Etterlyser betre tilrettelegging
Også fleire andre vestlandskommunar er urolege for korleis dei skal greia å ta imot dei mange flyktningane dei blir bedne om å busetja.

– Det går så fort at vi er bekymra for om ein har kontroll. Skal vi få dette til i det tempoet som rår, så må ein involvera kommunane betre. Ein må ha ei felles forståing. Og så må det leggjast pengar på bordet, seier ordføraren i Stryn, Sven Flo (H), som denne veka fekk beskjed om at UDI vil oppretta asylmottak i kommunen.

Assisterande regiondirektør Halwan Ibrahim i Integrerings– og manfaldsdirektoratet (IMDI) rosar kommunane på Vestlandet for ein «formidabel innsats» med flyktningar og asylsøkjarar dei siste åra. Dei tre siste åra er talet på busette flyktningar i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane meir enn dobla frå 1.014 til 2.122.

Krevjande å skaffa bustader
Fleire kommunar BT har vore i kontakt med seier dei no arbeider på spreng for å takla den store pågangen av flyktningar. Rådmannen i Bremanger, Tom Joensen, kallar situasjonen utfordrande. Han viser til at kommunen har busett sytti flyktningar dei siste åra, men at det no er krevjande å skaffa nok bustader.

Ordføraren i Kvinnherad Synnøve Solbakken meiner derimot kommunen har gode moglegheiter til å ta imot fleire flyktningar. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...