Heim Nyhende Jølster-ordføraren ber byane ta meir ansvar for flyktningane

Jølster-ordføraren ber byane ta meir ansvar for flyktningane

Jølster-ordførar åtvarar og ber byane ta meir ansvar.

 

Den store auken i talet på flyktningar er i ferd med å skapa problem for fleire små kommunar på Vestlandet. Ordførar i Jølster Oddmund Klakegg (Sp) meiner dei store byane må ta meir ansvar.

– Skulle Bergen teke mot like mange som Jølster ut frå folketalet, så ville det blitt 20.000. Vi er rett og slett ikkje robuste nok til å handtera fleire flyktningar og asylsøkjarar, og dette må difor bli ei utfordring for dei store og robuste kommunane, seier Klakegg til Bergens Tidende.

Jølster er ifølgje avisa ein av dei kommunane som tek imot flest flyktningar og asylsøkjarar. Kommunen, som tel 3.000 innbyggjarar, har to asylmottak. Dei fire neste åra er dei i tillegg bedne om å busetja ytterlegare femti flyktningar. Den store flyktningpågangen gjer at dette talet er venta å auka vesentleg.

– Med dei signala vi har fått om auka plassar på asylmottaka og krav om auka busetjing, kjem flyktningar og asylsøkjarar til å utgjera over 7 prosent av befolkninga i kommunen vår, seier ordføraren.

Han meiner dette er mange fleire enn det nokon bykommune kan visa til.

Etterlyser betre tilrettelegging
Også fleire andre vestlandskommunar er urolege for korleis dei skal greia å ta imot dei mange flyktningane dei blir bedne om å busetja.

– Det går så fort at vi er bekymra for om ein har kontroll. Skal vi få dette til i det tempoet som rår, så må ein involvera kommunane betre. Ein må ha ei felles forståing. Og så må det leggjast pengar på bordet, seier ordføraren i Stryn, Sven Flo (H), som denne veka fekk beskjed om at UDI vil oppretta asylmottak i kommunen.

Assisterande regiondirektør Halwan Ibrahim i Integrerings– og manfaldsdirektoratet (IMDI) rosar kommunane på Vestlandet for ein «formidabel innsats» med flyktningar og asylsøkjarar dei siste åra. Dei tre siste åra er talet på busette flyktningar i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane meir enn dobla frå 1.014 til 2.122.

Krevjande å skaffa bustader
Fleire kommunar BT har vore i kontakt med seier dei no arbeider på spreng for å takla den store pågangen av flyktningar. Rådmannen i Bremanger, Tom Joensen, kallar situasjonen utfordrande. Han viser til at kommunen har busett sytti flyktningar dei siste åra, men at det no er krevjande å skaffa nok bustader.

Ordføraren i Kvinnherad Synnøve Solbakken meiner derimot kommunen har gode moglegheiter til å ta imot fleire flyktningar. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Den nye opplæringslova er ikkje god nok for nynorskelevane

Fredag 24. mars 2023 la Tonje Brenna fram forslag til ny opplæringslov. Norsk Målungdom synest det er fleire gode framlegg for nynorskelevane, men at...

Målblome til ålesundordførar Eva Vinje Aurdal

– Norske kommunar er viktige språkaktørar, og mellom 356 nyansar av kommunegrått har språket vårt både bøller og bestevener. Midt i det grå står...

LNK om ny opplæringslov: – Stortinget må sikra meir nynorsk i skulen

Nynorskkommunane (LNK) er glad for at regjeringa vil lovfesta at skulen skal ha skriveprogram som støttar nynorsk, men meiner lova må oppdaterast for å...

Mållaget: – Ny opplæringslov forsterkar den digitale læremiddelkrisa for nynorskelevane

– Situasjonen i nynorskklasseromma er alvorleg. Det sit over 73 000 nynorskelevar ved pultane sine og må bruke digitale læringsressursar på feil språk, seier...