Heim Nyhende Juristmållagets målpris til professor Ola Mestad

Juristmållagets målpris til professor Ola Mestad

Årets målpris frå Juristmållaget går til prof. dr. juris Ola Mestad. Han har vore ein ivrig nynorskbrukar og –forkjempar gjennom heile si juristkarriere.

Mestad får først og fremst prisen for innsatsen sin for nynorsk som rettsmål både som forretningsadvokat og som professor ved Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO).

– Årets målprisvinnar er eit førebilete som har bana vegen for mange nynorskbrukande juristar. Ikkje minst har han gjort det lettare å nytta nynorsk som fersk advokatfullmektig i dei fleste store advokatfirma i Oslo og Bergen. Som profilert professor på Universitetet i Oslo i prestisjetunge fag som petroleumsrett og europarett, er han også viktig for nynorskbrukarar ved universitetet, både studentar og tilsette, meiner Juristmålaget om Mestad.

– Dette er jo kjempehyggeleg, seier ein overraska Ola Mestad på nettstaden til Det juridiske fakultetet ved UiO. –Juristmållaget gjer eit viktig arbeid. Særleg er det inspirerande å treffe jusstudentar som vil skrive nynorsk på Juristmållagets seminar langs Bergensbanen.

Juristmållagsprisen blei delt ut måndag denne veka ved ei tilstelling på Nordisk institutt for sjørett, Avdeling for petroleums- og energirett ved UiO.

I grunngjevinga for målprisen seier styret i Juristmållaget:
”Han lagt ned stor innsats for nynorsken i ulike nynorskinstitusjonar, og han har ved mange høve stilt opp for Juristmållaget både som styremedlem, leiar og som føredragshaldar”.

Ola Mestad, f. 1955 i Oslo, braut ei barriere då han vart den første ”Aker-brygge”-advokaten som nytta nynorsk frå 1990 i advokatfirmaet BA-HR.

Mestad er i dag professor dr. juris i rettsvitskap ved Senter for europarett og Avdeling for petroleums- og energirett, Nordisk institutt for sjørett ved Universitetet i Oslo. Han har skrive ei rekkje publikasjonar.

Mestad har eller har hatt sentrale verv i sentrale nynorskinstitusjonar som Dag og Tid, Fonna Forlag, Syn og Segn og Samlaget.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Nynorsk rettskriving

Færre elevar har nynorsk som hovudmål

No har ein av ni elevar nynorsk som opplæringsmålform. Leiar ved Nynorsksenteret er ikkje overraska, men ser det òg i samanheng. 11,4 prosent av norske...

Nynorskkommunane støttar økonomisk likestilling for Det Norske Teatret

Styret i Nynorskkommunane – LNK stiller seg bak Tett gapet – aksjonen for å auka tilskotet til Det Norske Teatret. Nynorskteateret i hovudstaden manglar 30...
Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...