Heim Nyhende Kåringa av Årets nynorskkommune har tatt heilt av – over 75.000 har...

Kåringa av Årets nynorskkommune har tatt heilt av – over 75.000 har røysta

Hard kniving mellom Kvinnherad og Voss i toppen av den uoffisielle avrøysinga til Framtida.no.

Kvinnherad leier førebels i den uoffisielle avrøystinga om kven som bør bli Årets nynorskkommune i år. Kommunen har fått over 32.000 stemmer, over dobbelt så mange som det er innbyggjarar i Kvinnherad.

– Fantastisk kjekt. Nynorsken står veldig sterkt i Kvinnherad, og er ein vesentleg del av identiteten vår. Det store engasjementet viser at nynorsken er viktig for veldig mange, seier Kvinnherad-ordførar Hans Inge Myrvold (Sp) på telefon til Framtida.no.

Kvinnherad-ordførar Hans Inge Myrvold er strålande nøgd med nominasjonen til prisen Årets nynorskkommune. Foto: Sp

Han meiner det er eit historisk sus over det heile. Fjelberg, som no er ein del av nye Kvinnherad kommune, var den første nynorskkommunen i landet.

Ordføraren tilbakeviser at det er nokon koordinert stemmeaksjon frå Rådhuset som har gjeve kommunen så mange stemmer.

– Eg ser at det er veldig mange som har delt saka til Framtida.no der det gjekk an å stemma, og så har dette spreidd seg veldig. Det gjer det berre endå meir gledeleg, seier ordførar Hans Inge Myrvold.

Blir passa på av Linda Eide

På ein god andreplass i avrøystinga ligg Voss herad. Ordførar Hans-Erik Ringkjøb (Ap) synest det er artig med det sterke engasjementet for prisen.

Vossaordførar Hans-Erik Ringkjøb (Ap) seier kommunen jobbar for å pressa leverandørar å få meir nynorsk digitalt. Foto: Voss herad

– Dialekt og det å skriva nynorsk står veldig sterkt i Voss. Det skal ikkje mange bokmålsorda til før reaksjonane kjem, seier han.

Sjølvaste Linda Eide frå Eides språksjov på NRK er blant dei som passar på språket i heimkommunen, og ordføraren seier ho «piskar» dei på å passa på språket.

Nye Voss herad blei til ved nyttår då Voss slo seg saman med Granvin herad.

– Me har sett fokus på nynorsk i den nye kommunen, og neste veke har me masse folk som skal på kurs i sakshandsaming på nynorsk, seier Ringkjøb.

LES OGSÅ: Noreg bruker meir pengar på språk enn vegar og forsvar

Det er juryen på vegner av Kulturdepartementet som kårar Årets nynorskkommune, men det er enno mogleg å stemma på kven du meiner fortener prisen i den uoffisielle avrøystinga til Framtida.no.

Margrethe Kvarenes har leia juryen som i år har lagt ekstra merke til kommunar med godt nynorskarbeid i møte med koronapandemien. Foto: Moment Studio

Språkrådet: – Nydeleg

Juryleiar Margrethe Kvarenes er strålande nøgd med engasjementet.

– Det er nydeleg med eit slikt engasjement, og veldig bra for nynorsken. Det viser at engasjementet for nynorsken ikkje berre finst i kommuneadministrasjonen, men at det kjem frå folket i kommunane. Det er ikkje berre politikk, men viser eit faktisk ønskje og behov blant folk.

Kvarenes synest dei fire finalistane verkeleg fortener all heider, og understrekar at dei alle er veldig sterke kandidatar. Ho har vore juryleiar i tre år, og har sett ei veldig god utvikling for prisen i løpet av dei seks åra Språkrådet har hatt ansvar for prisen.

– Det er veldig inspirerande og bra for nynorsken, seier ho.

LES OGSÅ: Fire finalistar til Årets nynorskkommune

God praksis på fleire frontar

I pressemeldinga frå Språkrådet sist veke står det at Hareid kommune og Kvinnherad kommune utmerkjer seg særleg i arbeidet med integrering og opplæring. Kvinnherad kommune er ein føregangskommune i arbeidet med nynorskopplæring for vaksne innvandrarar. I Hareid kommune får arbeidsinnvandrarar no tilbod om gratis nynorskopplæring.

Sunnfjord kommune har vore særs aktiv med nynorsk klarspråksarbeid. Voss herad har sett den digitale røynda på dagsordenen og har arbeidd aktivt for at digitale plattformer og læremiddel i kommunen skal vera på nynorsk. I Sunnfjord og Voss gjer dei også mykje godt nynorskarbeid som når langt utover kommunegrensene.

Prisen for Årets nynorskkommune vil bli delt ut av kulturminister Abid Q. Raja på Nasjonalbiblioteket i Oslo 30. oktober, klokka 12.30.

LES OGSÅ: Skreiv Noregs beste eksamen på nynorsk

NYNORSK INSPIRASJON

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

Voss herad er Årets nynorskkommune: – Det same som verdsmeister i nynorsk

Kulturdepartementet heidrar Voss herad for klar og tydeleg informasjon på nynorsk under koronakrisa. – OL-og VM-medaljer har me i bøtter...

Fem bibliotek kan bli nynorskfyrtårn

På landsmøtet i Noregs Mållag i helga lanserer direktør i Nynorsk kultursentrum Per Magnus Finnanger Sandsmark ei ny satsing på nynorskformidling i...

Tips til digital litteraturformidling på nynorsk

Kreativiteten i den digitale litteraturformidlinga blømer i desse koronatider! Utlånet av digitale bøker har auka dramatisk etter at biblioteka stengde. Her har me samla fleire tips...
Foto: Colourbox

Her finn du digitale skuleressursar på nynorsk

Her får du hjelp til å finna digitale ressursar på nynorsk til bruk i skulen. Stengde skular og digital heimeskule viser kor viktig det...

MEST LESE

Godt å møtast til festspel igjen

Festspelpublikummet i Ørsta og Volda fekk høyre og sjå programpostar med både Hallstein Bronskimlet, bibelspråk, konspirasjonsteoriar, frisk popmusikk og eksperimentell tango.

Tydde til sivil ulydnad etter manglande nynorsk i Heimevernet

Etter ni år med førespurnader om korrespondanse på nynorsk, rann begeret over for heimevernsoldat Erlend Trones (40). Då innkallinga...

Nynorsk litteraturpris til Tore Renberg: – Kan få lesarane i den nye tida til å elska litteratur

Tore Renberg får Nynorsk litteraturpris 2020 for romanen «Tollak til Ingeborg». – Det har vore forløysande for meg å...

På jakt etter føregangskommunar på lokaldemokrati

Kommunar over heile landet er oppfordra til å søkje om å bli føregangskommune innan lokaldemokrati. – Dette er ikkje...