Heim Nyhende Klarspråk i kommunane

Klarspråk i kommunane

No kjem klarspråk-prosjektet til kommunar og fylkeskommunar. 

– Me skal lære meir av statleg nivå om korleis ein kan drive klarspråkarbeid, seier Kommunik-leiar Guro Hegna Svendsen til Kommunal Rapport. 

Klarspråk-prosjektet er sett i gang for å få eit enklare og meir brukartilpassa språk i kommunar og fylkeskommunar.

Les også: Klarspråksprisen til Statens vegvesen 

Det er Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) som har administrert det statlege klarspråkprosjektet. Difi viser til at statlege organ ofte må håndtere komplekse saker, og at det difor kan vere mange grunnar til at dei må bruke omtrentlege uttrykksmåtar. 

Les meir om prosjektet på Klarspråk sine eigne sider. 

– Men i dei aller fleste tilfelle har styresmaktene alt å vinne på å uttrykke seg klart og begripeleg. Klarspråk hjelper bodskapen fram. Det viktigaste er at teksten er tilpassa mottakaren, skriv dei på nettsidene sine. 

 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...

Telemark fylkeskommune skal bruka minst 40 prosent nynorsk

– Eit godt og forpliktande vedtak, seier Noregs Mållag. Telemark fylkeskommune skal vera språkleg nøytralt og bruka minst 40 prosent nynorsk, har det nyleg blitt...

Desse endringane kan kome for nynorsken

Eit nytt spørjeord og nye kjønn på substantiv er noko av det Språkrådet har føreslått. Du har kanskje fått med deg at Språkrådet ønskjer at...