Heim Nyhende Kleppa slo eit slag for Diktarvegen RV 13

Kleppa slo eit slag for Diktarvegen RV 13

– Det blir kamp om prioriteringane i Nasjonal Transportplan. De må engasjere dykk og halde fram med å kjempe for rute 13, sa samferdsleminister Magnhild Meltveit Kleppa då ho vitja Diktarvegkonferansen på Hotel Ullensvang i Lofthus denne veka. Konferansen starta i går kveld og blir avslutta i morgon.

Det nye selskapet Fjordvegen Diktarvegen AS skal arbeide for å gjere rute 13 kjend, betre vegstandarden, og samstundes skaffa trafikk og besøkande til kulturarrangement, organisasjonar og selskap langs vegen. Diktarvegkonferansen 2012 skal setje søkjelyset på korleis ein kan “selje inn” ideen og det nye selskapet til aktuelle samarebeidspartar.

– Rute 13 er ei legendarisk vegrute med dikting og kulturelle opplevingar langs vegen, og det er med og gjer denne vegen interessant, sa Kleppa, som samstundes understreka at ho var godt orientert om dei samferdslemessige utfordringane vegen har.

– Ja, Fjordvegen Diktarvegen er eit annleis prosjekt, Diktarvegen er ein smal og svingete veg med identitet og folk som vil kjempe for å skape noko langs den. Mi klare oppgåve er å bidra til at standarden blir betre.

Men det vil krevjast store summar å få ein betre vegstandard, og rute 13 er med og kjempar om pengar som også stette behova for veg og kollektivtilbod i sentrale strok, minna ho om.

– Regjeringa har ikkje bestemt rammene for neste Nasjonal Transportplan enno. Sjølv om etatane har levert sine forslag med innstruks om å tenkje seg ein auke på 45 prosent, kan rammene for neste NTP bli lågare og høgare enn det, freista ho.

Ho minna og om at høyringsfristane nærmar seg for fylkeskommunar og kommunane.

–De veit korleis kjøret er på E39 og ferjefri ytre stamveg, så de må guffe på.

Diktarvegen rv. 13 går frå Sandnes i sør til Førde i nord. Forfattarane Arne Garborg, Per Sivle, Jakob Sande, Rasmus Løland og Olav H. Hauge og deira litteraturorganisasjonar er plattformen i prosjektet. Diktarvegen har no slått seg saman med IS Fjordvegen, og saman skal dei arbeide for å få til eit samarbeid mellom kultur, næring, kommunikasjon og offentleg forvaltning som kan løfte fram rv. 13, identiteten til vegen, kulturen og opplevingane langs vegen.

 

NYNORSK INSPIRASJON

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

MEST LESE

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Nynorskhuset: Det nye, nynorske fyrtårnet

Denne helga opnar Nynorskhuset i Førde. Målet er rett og slett å bli eit nasjonalt kraftsentrum for språk og kultur. – Sogn og Fjordane er...

Nynorskbrukarar flest kjenner seg aksepterte og stolte – men 1 av 6 har fått negative tilbakemeldingar det siste året

Over 16 prosent av nynorskbrukarane har fått negative tilbakemeldingar for språkbruken sin det siste året. To tredjedelar av nynorskbrukarane er heilt einige i at dei...

Slutten for Ålesund som nynorskkommune: – Frykteleg synd

Ålesund har vore den største nynorskkommunen i landet sidan 2019. No vil det nyvalde fleirtalet i kommunestyret at kommunen skal bli språknøytral. Det skriv NRK...