Heim Nyhende Kleppa vil stimulere bulysta i distrikta

Kleppa vil stimulere bulysta i distrikta

Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) varslar eit eige program for å stimulere lysta til å bu i distrikta.

Programmet blir lansert som eitt av fleire tiltak i stortingsmeldinga om distrikts- og regionpolitikken, som departementet til Kleppa legg fram i dag.
– Vi har blant anna som ambisjon å sørgje for større handlingsrom lokalt, slik at lokale initiativ kan følgjast opp, seier Kleppa til NTB.
Kor mykje pengar som skal brukast på satsinga, vil ho ikkje seie noko om før statsbudsjettet for neste år blir lagt fram til hausten.

Meir trivsel
Eitt av tiltaka i stortingsmeldinga er ei eiga satsing på lokale tiltak for å sikre meir trivsel i lokalsamfunna.
Ifølgje statsråden er bakgrunnen for satsinga ei undersøking om motiva for flytting og busetnad.

– Undersøkinga viser at attraktive lokalsamfunn blir stadig viktigare for busetnaden i tillegg til arbeid og bustad, seier Kleppa.

Meir kunnskap
– Derfor vil vi setje i verk eit program for å auke kunnskapen om kva som gjer samfunn attraktive, og korleis ein kan arbeide lokalt for å fremje attraktiviteten. Kunnskap på dette feltet har mykje å seie for utviklinga av lokalsamfunn og kommunar, seier Kleppa.

Ho trekkjer fram utviklinga av gode stader å bu, både for innbyggjarar og tilflyttarar, som avgjerande for busetnadsutviklinga i mange distriktskommunar.

Unge
– Særleg er dei busetnadsvala som unge i etableringsfasen gjer, avgjerande. Det same gjeld busetnadsvala til innvandrarar, seier statsråden.

Ho varslar at departementet vil fremje prosjekt i kommunar og regionar som kan medverke til å vidareutvikle kunnskapen om faktorar som stimulerer bulysta blant folk, som fremjar inkludering og får fleire tilflyttarar til å bli buande i distrikta.

(NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...

Forlaget lagar tre dagars Fosse-fest

Jon Fosses forlag inviterer til folkefest i Oslo – medan hovudpersonen er i Sverige for å få Nobelprisen i litteratur. Den gratis Fosse-festen finn stad...

300.000 til Nobel-markering for Jon Fosse

Jon Fosse får overrekt litteraturprisen i konserthuset i Stockholm på Nobel-dagen 10. desember. Same helg er det lagt opp til ei markering i Bergen,...