Heim Nyhende Kommune i omstilling

Kommune i omstilling

Ein utanlandsk investor har vist interesse for å kjøpe den tidlegare felgprodusenten Fundo Wheels AS i Høyanger. Ordførar Kjartan Longva (Ap) har tru på at næringslivet i kommunen skal klare å omstille seg etter konkursen.

Kommunen er no på leit etter nokon som vil ta over drifta ved fabrikken. Ein utanlandsk investor har nyleg vist interesse for å kjøpe bedrifta.

– Dette er veldig usikkert, men det er ei utanlandsk bedrift som har vist interesse for ei mogleg drift av Fundo. Truleg veit me meir over påske, seier Longva.

Manglande etterspørsel etter felgar til Volvo, Audi og BMW førte til at felgprodusenten gjekk konkurs i januar. Heile Høyangersamfunnet er no berørt av konsekvensar frå finanskrisa. Med alle ringverknadene har totalt sett ein stad mellom 450 og 500 menneske mista jobben sin. Hydro i Høyanger har også varsla at 20 tilsette må gå.

Støtte frå regjeringa
Nyleg besøkte statsminister Jens Stoltenberg Høyanger. I den siste tida har også statsministeren besøkt andre industristadar som er råka av finanskrisa, deriblant Eramet sin fabrikk i Sauda.

– Det var veldig kjekt. Han var veldig godt orientert om det som har skjedd på Fundo. Og han sa jo at i det øyeblikket me har prosjekt som er lønnsame, så har me pengar.

– Regjeringa støttar Høyanger for å skape nye arbeidsplassar og ny vekst. Situasjonen i Høyanger er alvorleg både for lokalsamfunnet og ikkje minst for dei einskildpersonane og familiane dette gjeld, uttalte statsminister Jens Stoltenberg i ei pressemelding då regjeringa valde å gi kommunen 30 millionar i omstillingsmidlar.

Midlar ordførar Kjartan Longva meiner skal brukast til å gå gjennom potensielle prosjekt som kan bli aktuelle for å starte opp att drifta ved fabrikken. I tillegg ønskjer me å kunna ta  imot gründarar.

– Ein gründer har ofte ein god idé, men lite pengar, meiner Longva, og legg vekt på at han er overraska over kor kjapt omstillingsmidlane var på bordet.

No er ordføraren mest oppteken av kva som vil skje med Høyangersamfunnet medan ein ventar på nye tiltak og omstillingar.

– Det er spanande. Kva skjer medan me ventar? Flytter dei unge frå kommunen for å finne arbeid? Sit me til slutt att med dei eldste innbyggarane? Då er me i så fall komen inn i ein vond sirkel, slår han fast.

Må omstille seg
Høyanger kommune fekk i tillegg til omstillingsmidlane sju millionar i ekstraordinære skjønnsmidlar. Bakgrunnen for at regjeringa valde å gå inn i Høyanger med ei omfattande støtte, er ikkje minst dei store ringverknadane konkursen har gitt samfunnet.

– Regjeringa vil dessutan følgje utviklinga i Høyanger nøye, og vurdere behovet for å støtte på nytt om det er nødvendig, uttalte kommunal – og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa til Sogn Avis tidlegare i vår.

Og ordførar Longva har tru på ei endring.

– Eg er avventande. Men me skal klare å skape ny aktivitet og omstille oss, det har me også gjort før.

Høyanger kommune har dei siste åra hatt ein nedgang i folketalet på om lag 10 prosent. 1. januar 2009 var det 4. 327 innbyggarar i kommunen.

(Framsidebilde: Høyanger kommune)

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

LNK om ny opplæringslov: – Stortinget må sikra meir nynorsk i skulen

Nynorskkommunane (LNK) er glad for at regjeringa vil lovfesta at skulen skal ha skriveprogram som støttar nynorsk, men meiner lova må oppdaterast for å...

Mållaget: – Ny opplæringslov forsterkar den digitale læremiddelkrisa for nynorskelevane

– Situasjonen i nynorskklasseromma er alvorleg. Det sit over 73 000 nynorskelevar ved pultane sine og må bruke digitale læringsressursar på feil språk, seier...
Vidaregåande skule

Føreslår å fastsetja hovudmål på vidaregåande skular

I forslaget til ny opplæringslov føreslår regjeringa fleire større og mindre endringar til språk på skulane. Departementet føreslår blant anna: å vidareføra at kommunen skal...

Frieriet i Todalen – kva skjer med Vangsgutane no?

Vi har intervjua tekstforfattar Kjartan Helleve om dei siste hendingane rundt teikneseriefigurane Vangsgutane, som kom fram i siste utgåva om dei ved juletider. Faste...