Heim Nyhende Kommune i omstilling

Kommune i omstilling

Ein utanlandsk investor har vist interesse for å kjøpe den tidlegare felgprodusenten Fundo Wheels AS i Høyanger. Ordførar Kjartan Longva (Ap) har tru på at næringslivet i kommunen skal klare å omstille seg etter konkursen.

Kommunen er no på leit etter nokon som vil ta over drifta ved fabrikken. Ein utanlandsk investor har nyleg vist interesse for å kjøpe bedrifta.

– Dette er veldig usikkert, men det er ei utanlandsk bedrift som har vist interesse for ei mogleg drift av Fundo. Truleg veit me meir over påske, seier Longva.

Manglande etterspørsel etter felgar til Volvo, Audi og BMW førte til at felgprodusenten gjekk konkurs i januar. Heile Høyangersamfunnet er no berørt av konsekvensar frå finanskrisa. Med alle ringverknadene har totalt sett ein stad mellom 450 og 500 menneske mista jobben sin. Hydro i Høyanger har også varsla at 20 tilsette må gå.

Støtte frå regjeringa
Nyleg besøkte statsminister Jens Stoltenberg Høyanger. I den siste tida har også statsministeren besøkt andre industristadar som er råka av finanskrisa, deriblant Eramet sin fabrikk i Sauda.

– Det var veldig kjekt. Han var veldig godt orientert om det som har skjedd på Fundo. Og han sa jo at i det øyeblikket me har prosjekt som er lønnsame, så har me pengar.

– Regjeringa støttar Høyanger for å skape nye arbeidsplassar og ny vekst. Situasjonen i Høyanger er alvorleg både for lokalsamfunnet og ikkje minst for dei einskildpersonane og familiane dette gjeld, uttalte statsminister Jens Stoltenberg i ei pressemelding då regjeringa valde å gi kommunen 30 millionar i omstillingsmidlar.

Midlar ordførar Kjartan Longva meiner skal brukast til å gå gjennom potensielle prosjekt som kan bli aktuelle for å starte opp att drifta ved fabrikken. I tillegg ønskjer me å kunna ta  imot gründarar.

– Ein gründer har ofte ein god idé, men lite pengar, meiner Longva, og legg vekt på at han er overraska over kor kjapt omstillingsmidlane var på bordet.

No er ordføraren mest oppteken av kva som vil skje med Høyangersamfunnet medan ein ventar på nye tiltak og omstillingar.

– Det er spanande. Kva skjer medan me ventar? Flytter dei unge frå kommunen for å finne arbeid? Sit me til slutt att med dei eldste innbyggarane? Då er me i så fall komen inn i ein vond sirkel, slår han fast.

Må omstille seg
Høyanger kommune fekk i tillegg til omstillingsmidlane sju millionar i ekstraordinære skjønnsmidlar. Bakgrunnen for at regjeringa valde å gå inn i Høyanger med ei omfattande støtte, er ikkje minst dei store ringverknadane konkursen har gitt samfunnet.

– Regjeringa vil dessutan følgje utviklinga i Høyanger nøye, og vurdere behovet for å støtte på nytt om det er nødvendig, uttalte kommunal – og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa til Sogn Avis tidlegare i vår.

Og ordførar Longva har tru på ei endring.

– Eg er avventande. Men me skal klare å skape ny aktivitet og omstille oss, det har me også gjort før.

Høyanger kommune har dei siste åra hatt ein nedgang i folketalet på om lag 10 prosent. 1. januar 2009 var det 4. 327 innbyggarar i kommunen.

(Framsidebilde: Høyanger kommune)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Google lovar nynorsk skriveprogram før skulestart

– Dette er ein stor siger for nynorskbrukarane og nynorskrørsla – og ein stor siger for regjeringa og stortingsfleirtalet som utfordra Google og andre...

Uroa for alle som skal læra nynorsk etter funn i ny undersøking

Over 23 prosent av rektorane i grunnskulen var ukjente med at det blir krav til at skriveprogram skal støtta både nynorsk og bokmål frå...

Stillingsutlysing: Vil du få til meir MÅL på Jæren?

Stillingsutlysing: Er du glad i målet ditt, nynorsk og vil få fleire til å gleda seg over dialekta si og nynorsken? Er du i tillegg...

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...