Heim Nyhende Knutpunkt-støtte under lupa

Knutpunkt-støtte under lupa

Knutepunktordninga er i spel. Kulturministeren vurderer andre modellar for festivalstøtte.

 

Måndag var kulturminister Thorhild Widvey (H) i Trondheim for å få innspel frå aktuelle aktørar. Kulturministeren skal også ha møte i Bergen, Oslo og Tromsø.

– Vi er opptekne av å vidareutvikle knutepunktordninga, og det kan vere mange måtar å gjere det på. Det kan vere at me held på ordninga, men at andre kriterium blir lagt til grunn. Det kan også vere aktuelt med andre modellar. No vil eg utfordre deltakarane på møta til å gje oss innspel, seier Widvey til NTB.

LES OGSÅ: Ny festival i eit nytt klimaår 

16 festivalar
Kulturministeren har teke initiativ til møterekkja, som er ein del av ein større gjennomgang av knutepunktinstitusjonane som vart sett i gang i 2010. Kvar festival er evaluert. No er det sjølve ordninga som står for tur. Dei 16 festivalane som er med i knutepunktordninga får i dag pengar direkte over statsbudsjettet. 90 millionar kroner er sett av på budsjettet for i år.

– Eg håper å få tilbakemeldingar på korleis vi kan bidra til å heve kvaliteten på kulturtilbodet, vareta heile landet og ikkje minst støtte regionane. Eg er klar over at alle som er knutepunkt gjerne vil vere det, men her er det mange som står og bankar på døra, seier Widvey.

At det blir ei endring i ordninga, verkar klart. Widvey seier det kjem eit svar i budsjettforslaget for 2016.

– Men det kan altså ende med ein litt annan modell enn i dag?

– Det kan ein godt rekne med, absolutt. Men vi har ikkje teke stilling til korleis. Det er difor vi ønskjer innspel, seier kulturministeren.

Blant alternative modellar ho vil ha innspel til, er ei avgrensa prosjektstøtte i nokre år. Meir privat kapital inn i festivalane, slik regjeringa ønskjer i alle delar av kulturlivet, er også viktig, understrekar Widvey.

LES OGSÅ: Set festivalen framfor helsa 

Langsiktig
Olavsfestdagene i Trondheim er ein av festivalane som nyt godt av knutepunktordninga. Programsjef Jens Storli seier at han synest det er naturleg at ordninga blir evaluert. Men han understrekar at det er viktig at det finst miljø i Noreg som har moglegheit til å setje i verk større prosjekt.

Han får støtte av direktør Hilde Bjørkum i Førde Internasjonale Folkemusikkfestival, som også er knutepunktfestival.

– Det er heilt fint med evaluering. Det er nyttig og utviklande for alle partar. Det er ikkje viktig at det er nøyaktig same ordning som i dag, men det er viktig at Noreg som nasjon held seg med nokre store, kvalitetsmessig gode festivalar som kan ha internasjonalt gjennomslag. Det er viktig å ha nokre slike fyrtårn, og at dei ligg rundt i heile Noreg, seier Bjørkum til NTB.

Ho understrekar at det er avgjerande med langsiktig satsing.

– Det har vore snakk om ei ordning med rullering. Men då må ein ha eit langtidsperspektiv. Her snakkar vi om organisasjonar som er bygd opp over lang tid, og har høgt kvalifisert personale. Det er difor du får kvalitet. Eg blir uroa dersom ein går bort frå det langsiktige, seier Hilde Bjørkum. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...