Heim Nyhende Kommunane tappar kraftselskapa for pengar

Kommunane tappar kraftselskapa for pengar

Kommunane tar ut 90 prosent av overskotet i kraftselskapa dei eig. NHO-organisasjonen Energi Norge er uroleg for mangelen på investeringar i straumnettet.

 

 

Men kommunane må rekne med å kunne ta ut vesentleg mindre utbytte frå selskapa i tida framover. Meir av pengane må investerast i straumnettet.

Ifølgje ei konsulentundersøking som Energi Norge har fått utført, har kraftselskapa betalt ut til saman 16,7 milliardar kroner i utbytte dei to siste åra. Det er om lag 90 prosent av resultatet. I vel eitt av tolv selskap tok eigarane ut meir enn 100 prosent.

– Dette er svært urovekkjande, seier Energi Norge-sjef Oluf Ulseth til Dagens Næringsliv.

Den offentlege eigarskapen i distribusjonsnettet er på nær 100 prosent i Noreg, i kraftproduksjonen vel 80 prosent.

Veksande investeringsbehov
Energi Norge peikar på at det både er planlagte aktivitetar og for lengst vedtatte budsjett som i mange tilfelle fører til at utbyttekrava er høge sjølv om resultata er svake.

Ulseth og heile bransjen ventar at behovet for investeringar i straumnettet kjem til å auke framover. Sjefen i Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE), Per Sanderud, meiner pengestraumane ut av nettselskapa må bli mindre framover, slik at selskapa kan investere i ny infrastruktur.

– Investeringane har vore veldig låge lenge, sjølv om vi ser at dei har gått litt opp det siste året. Det varierer også litt mellom store, sterke selskap, som til dømes Hafslund, og andre mindre selskap. Men vi følgjer med, seier Sanderud.

100 milliardar
Sanderud seier det både er behov for å oppgradere gamle linjer og å trappe opp vedlikehaldet langs linjene, som mange stader blir forsømt. Dessutan kjem innføringa av automatiske straummålarar hos straumkundane (AMS) til å koste nettselskapa mykje framover.

– Investeringa er på så pass mykje som fem til ti milliardar kroner og skal betalast av nettselskapa, seier Sanderud, som forstår at dei del kommunar føler dei må skvise investeringane for å få pengar til barnehage og skule.

Samla reknar NVE med eit investeringsbehov på rundt 100 milliardar kroner i distribusjonsnettet fram til 2020. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

Voss herad er Årets nynorskkommune: – Det same som verdsmeister i nynorsk

Kulturdepartementet heidrar Voss herad for klar og tydeleg informasjon på nynorsk under koronakrisa. – OL-og VM-medaljer har me i bøtter...

MEST LESE

Språksjov-Linda vedgår: – Mange vil gjerne inn i skåpet mitt

Dette er det andre intervjuet i årets sommarserie. Mykje moro og mange bilete av den fargerike vossingen og sjefen for den populære...

Guri Vesaas får Storegutprisen under Litteraturdagane 2022

På Litteraturdagane i Vinje blir tidlegare redaktør i Det Norske Samlaget, Guri Vesaas, heidra med Storegutprisen. Ho får prisen spesielt for den...

Rekordtal for nynorskinnhald i Store norske leksikon

I over 100 år var Store norske leksikon (SNL) nesten berre på bokmål. Men etter at SNL og Nynorsk kultursentrum gjekk saman...

Miljøstøtte frå Vestland til Framtida Junior

Framtida Junior vil laga til miljøjournalistkurs for barn og unge fleire stader i Vestland no i haust, og gje ut ei miljøutgåve...