Heim Nyhende Kommunane tappar kraftselskapa for pengar

Kommunane tappar kraftselskapa for pengar

Kommunane tar ut 90 prosent av overskotet i kraftselskapa dei eig. NHO-organisasjonen Energi Norge er uroleg for mangelen på investeringar i straumnettet.

 

 

Men kommunane må rekne med å kunne ta ut vesentleg mindre utbytte frå selskapa i tida framover. Meir av pengane må investerast i straumnettet.

Ifølgje ei konsulentundersøking som Energi Norge har fått utført, har kraftselskapa betalt ut til saman 16,7 milliardar kroner i utbytte dei to siste åra. Det er om lag 90 prosent av resultatet. I vel eitt av tolv selskap tok eigarane ut meir enn 100 prosent.

– Dette er svært urovekkjande, seier Energi Norge-sjef Oluf Ulseth til Dagens Næringsliv.

Den offentlege eigarskapen i distribusjonsnettet er på nær 100 prosent i Noreg, i kraftproduksjonen vel 80 prosent.

Veksande investeringsbehov
Energi Norge peikar på at det både er planlagte aktivitetar og for lengst vedtatte budsjett som i mange tilfelle fører til at utbyttekrava er høge sjølv om resultata er svake.

Ulseth og heile bransjen ventar at behovet for investeringar i straumnettet kjem til å auke framover. Sjefen i Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE), Per Sanderud, meiner pengestraumane ut av nettselskapa må bli mindre framover, slik at selskapa kan investere i ny infrastruktur.

– Investeringane har vore veldig låge lenge, sjølv om vi ser at dei har gått litt opp det siste året. Det varierer også litt mellom store, sterke selskap, som til dømes Hafslund, og andre mindre selskap. Men vi følgjer med, seier Sanderud.

100 milliardar
Sanderud seier det både er behov for å oppgradere gamle linjer og å trappe opp vedlikehaldet langs linjene, som mange stader blir forsømt. Dessutan kjem innføringa av automatiske straummålarar hos straumkundane (AMS) til å koste nettselskapa mykje framover.

– Investeringa er på så pass mykje som fem til ti milliardar kroner og skal betalast av nettselskapa, seier Sanderud, som forstår at dei del kommunar føler dei må skvise investeringane for å få pengar til barnehage og skule.

Samla reknar NVE med eit investeringsbehov på rundt 100 milliardar kroner i distribusjonsnettet fram til 2020. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

MEST LESE

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Nynorskhuset: Det nye, nynorske fyrtårnet

Denne helga opnar Nynorskhuset i Førde. Målet er rett og slett å bli eit nasjonalt kraftsentrum for språk og kultur. – Sogn og Fjordane er...

Nynorskbrukarar flest kjenner seg aksepterte og stolte – men 1 av 6 har fått negative tilbakemeldingar det siste året

Over 16 prosent av nynorskbrukarane har fått negative tilbakemeldingar for språkbruken sin det siste året. To tredjedelar av nynorskbrukarane er heilt einige i at dei...

Slutten for Ålesund som nynorskkommune: – Frykteleg synd

Ålesund har vore den største nynorskkommunen i landet sidan 2019. No vil det nyvalde fleirtalet i kommunestyret at kommunen skal bli språknøytral. Det skriv NRK...