Heim Nyhende Kommunar bryt lov om likestilling

Kommunar bryt lov om likestilling

Halvparten av dei kontrollerte kommunane bryt likestillingslova, går det fram av ein reportasje i Kommunal Rapport.

Det er likestillingsombodet som har gjort stikkprøvar i 21 kommunar, og i 12 av dei kontrollerte blir likestillingslova broten. Kommunalministeren ber no kommunane om å skjerpa seg.

Likestillingslova pålegg kvart år kommunane å rapportera om kva tiltak dei har sett i verk for likestilling og status for likestilling i den einskilde kommune.

I Kommunal Rapport blir både dei kommunane som har fått rapportane sine underkjent og dei som er godkjende namngjevne.

Krava til likestilling gjeld både kjønn, etnisitet og funksjonshemning.

Dei kommunane som ikkje får godkjent av ombodet er mellom andre Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand, Stavanger og Larvik. Tromsø, Sandnes, Vadsø og Trysil har saman med Drammen fått godkjent.

Kommunalminister Liv Signe Navarsete (Sp) ber kommunane følgja opp pliktene sine som lova pålegg dei og oppmodar kommunane til å driva eit reelt likestillingsarbeid. (NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...

Forlaget lagar tre dagars Fosse-fest

Jon Fosses forlag inviterer til folkefest i Oslo – medan hovudpersonen er i Sverige for å få Nobelprisen i litteratur. Den gratis Fosse-festen finn stad...

300.000 til Nobel-markering for Jon Fosse

Jon Fosse får overrekt litteraturprisen i konserthuset i Stockholm på Nobel-dagen 10. desember. Same helg er det lagt opp til ei markering i Bergen,...