Heim Nyhende – Kommunar risikerer søksmål etter lærarstreiken

– Kommunar risikerer søksmål etter lærarstreiken

Elevar har rett til opplæring og skuleelevar som gjer det dårleg på eksamen etter lærarstreiken, kan saksøkja kommunane, seier jussekspert.

 

I dag er over 100.000 elevar i Noreg ramma av lærarstreiken og titusenvis har ikkje eingong fått starta på skuleåret, ni dagar etter offisiell skulestart.

Stipendiat Trond-Erik Welstad ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, er spesialist på utdanningsrett og seier desse elevane har ein heilt soleklar rett på å få tilbake undervisninga dei har tapt som følgje av streiken, skriv Bergens Tidende.

Skjer ikkje det, meiner Welstad at streiken kan føra til søksmål mot kommunar og fylkeskommunar.

– Viss streiken fører til at avgangselevar stryk eller får dårleg karakter på eksamen og difor ikkje kjem inn på eit studium, kan elevar eller føresette føra erstatningssøksmål mot skuleeigaren for tapt inntekt seinare i arbeidslivet, seier Welstad.

Elevar har rett på opplæring ifølgje Opplæringslova, der det også er fastsett kor mange timar elevane har rett på. Skoleeigarane – kommunane og fylkeskommunane – har plikt til å syta for at dette timetalet er oppfylt.

– Utgangspunktet er altså veldig enkelt. Når elevane ikkje får det dei rettmessig skal ha, må det kompenserast på ein eller annan måte, seier Welstad. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...