Heim Nyhende – Kommunar risikerer søksmål etter lærarstreiken

– Kommunar risikerer søksmål etter lærarstreiken

Elevar har rett til opplæring og skuleelevar som gjer det dårleg på eksamen etter lærarstreiken, kan saksøkja kommunane, seier jussekspert.

 

I dag er over 100.000 elevar i Noreg ramma av lærarstreiken og titusenvis har ikkje eingong fått starta på skuleåret, ni dagar etter offisiell skulestart.

Stipendiat Trond-Erik Welstad ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, er spesialist på utdanningsrett og seier desse elevane har ein heilt soleklar rett på å få tilbake undervisninga dei har tapt som følgje av streiken, skriv Bergens Tidende.

Skjer ikkje det, meiner Welstad at streiken kan føra til søksmål mot kommunar og fylkeskommunar.

– Viss streiken fører til at avgangselevar stryk eller får dårleg karakter på eksamen og difor ikkje kjem inn på eit studium, kan elevar eller føresette føra erstatningssøksmål mot skuleeigaren for tapt inntekt seinare i arbeidslivet, seier Welstad.

Elevar har rett på opplæring ifølgje Opplæringslova, der det også er fastsett kor mange timar elevane har rett på. Skoleeigarane – kommunane og fylkeskommunane – har plikt til å syta for at dette timetalet er oppfylt.

– Utgangspunktet er altså veldig enkelt. Når elevane ikkje får det dei rettmessig skal ha, må det kompenserast på ein eller annan måte, seier Welstad. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Nynorsk teaterjubel i raudgrøn budsjettsemje

– Alle som er glade i nynorsk scenekunst, kan sende ein varm tanke og ei hjarteleg takk til Audun Lysbakken og SV. Det seier leiar...

Ny lærebok vil vise at nynorskopplæring er moderne

Lærarstudentar og norsklærarar som strevar med nynorsk får gjennom ei ny bok høve til å styrkje nynorskkompetansen sin. – Boka er sett saman av ulike...

Vel nynorsk for barnet ditt!

Er du ein av dei mange tusen føresette som veit at dette er siste året i barnehage, og neste haust er det skulestart? Kanskje...

Det nynorske næringslivet foreinar kreftene

Den nye medlemsorganisasjonen Nynorsk bedriftsforum skal vere eit landsdekkande nettverk av og for nynorskbedrifter. Målet er å betre dei språklege arbeidsvilkåra for nynorskbedriftene, slik...