Heim Nyhende Løvåsen opnar Hauge-senteret

Løvåsen opnar Hauge-senteret

Leiar Sigmund Løvåsen i Den norske Forfatterforening har fått æra av å opne Olav H. Hauge-senteret torsdag 4. september.

 

Til opninga kjem gjester frå heile landet, og no gjer Ulvik bygdekvinnelag seg klar til å servere mat til både fastbuande og tilreisande gjester.

– I kraft av diktinga si var Olav H. Hauge ein av dei fremste medlemene i Den norske Forfatterforening. Medlemskortet hans ligg i Olav H. Hauge-senteret, og det kjennest veldig rett at det er leiaren for alle norske forfattarar som opnar det senteret som har fått namn etter Hauge, seier dagleg leiar Geir S Netland.

Sigmund Løvåsen (fødd 1977) debuterte i 2003 med romanen «Nyryddinga», som han fekk fleire store litterære prisar for. No er han leiar i Den norske Forfatterforening på tredje året.

Mat til alle

Opningshøgtida samlar folk frå heile landet. Den grøne kafé er open, men arrangørane reknar med så mykje folk at dei har invitert Ulvik bygdekvinnelag til å selje mat og drikke. – I Ulvik stiller folk opp når det trengs, og dette er bygdekvinnelaget eit godt døme på, seier Geir S. Netland.

Opningshøgtida for Olav H. Hauge-senteret torsdag 4. september tek til kl. 16.00 og varer ein time. – Vi bed om at folk er på plass i god tid, så går ingen glipp av det som skjer dei første minutta, seier Netland. – Kl. 17.30 opnar vi dørene til utstillinga for alle med gratis inngang, og i den nye museumsbutikken har vi fleire spesialtilbod, så set av dagen, folkens! oppmodar leiaren ved Hauge-senteret før han tek ein ny telefon.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...
Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...