Heim Nyhende Kommunar vurderer å byggje demenslandsbyar

Kommunar vurderer å byggje demenslandsbyar

Fleire norske kommunar ønskjer å legge om behandlinga av demente etter ein nederlandsk modell ved å byggje landsbyar for demente.

 

Kommunane lèt seg inspirere av den nederlandske demenslandsbyen De Hogeweyk i Weesp utanfor Amsterdam, der alle bebuarane har langt framskriden demens. Her kan dei bevege seg fritt rundt i den 15 mål store landsbyen med bustader, kafear, butikk, hagar og ulike aktivitetsklubbar. Målet er at dei skal fortsette å leve mest mogleg som dei har gjort tidlegare i livet.

Bærum, Stavanger, Arendal og Oslo kommunar har allereie besøkt sjukeheimen. Tysdag gjorde helseminister Bent Høie (H) det same. Han meiner filosofien bak demenslandsbyen er i tråd med visjonen til regjeringa om at helse- og omsorgstenestene skal vere tilpassa den enkelte, skriv Kommunal Rapport.

– Her har vi mykje å lære, ikkje berre for demensomsorga, men for omsorgstenestene generelt. Det viktigaste er at det er fullt mogleg å kombinere sterk fagkunnskap med det at folk kan fortsette å leve sine vanlege liv, seier ministeren.

Bærum kommune har allereie valt tomt for det som skal bli Noregs første demenslandsby. I Stavanger greier dei ut spørsmålet, medan Arendal vurderer å byggje eit liknande tilbod. Oslo prøver i første omgang å legge om tenestene i eksisterande sjukeheimar med inspirasjon frå Nederland. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Nynorsk rettskriving

Færre elevar har nynorsk som hovudmål

No har ein av ni elevar nynorsk som opplæringsmålform. Leiar ved Nynorsksenteret er ikkje overraska, men ser det òg i samanheng. 11,4 prosent av norske...

Nynorskkommunane støttar økonomisk likestilling for Det Norske Teatret

Styret i Nynorskkommunane – LNK stiller seg bak Tett gapet – aksjonen for å auka tilskotet til Det Norske Teatret. Nynorskteateret i hovudstaden manglar 30...
Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...