Heim Nyhende Viser fram kulturarv på nettet

Viser fram kulturarv på nettet

– Dei digitale forteljingane er ein flott måte å presentere og gi liv til kulturminna rundt om i fylket.

 

Sist veke var kulturfolk i Sogn og Fjordane samla til kurs på Nordfjordeid. På dagsordenen sto blant anna ein storm i Gulen, ei gamal stampe frå Nordfjord, ei sjøbod i Vågsøy og eit gamalt fotografi i oval ramme.

14 representantar frå kommunar, institusjonar, frivillige lag og reiseliv fekk gjennom to dagar opplæring i dramaturgi og historieforteljing, formidling, skriveprosessar, bruk av lyd og bilete, nettpublisering og presentasjon av digitale forteljingar.

Resultata vil ein etter kvart finne på digitaltfortalt.no – Kulturrådet si satsing på digital formidling av kulturarv.

Sigrun Espe jobbar med digital kulturformidling i Sogn og Fjordane fylkeskommune og håper det kan bli fleire slike kurs og seminar i tida som kjem.

– Dei digitale forteljingane er ein flott måte å presentere og gi liv til kulturminna rundt om i fylket. Ei forteljing kan skape nye dimensjonar og vekke ny interesse, seier Espe til nettsidene til Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Det er Sogn og Fjordane fylkeskommune i samarbeid med NCE Tourism og Eid kommune som inviterte til dette todagarskurset i digital historieforteljing. Målet med kurset var å lære å produsere digitale forteljingar om kulturarv og lokale kulturminne i Sogn og Fjordane.

Sjå bilde frå Sogn og Fjordane på digitaltfortalt.no!

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...