Heim Nyhende Kommunereform skaper uvisse for fylkesmenn

Kommunereform skaper uvisse for fylkesmenn

Den planlagde kommunereforma fører til at fire ledige stillingar som fylkesmenn no blir lyste ut som mellombelse i staden for åremål på seks år.

 

Dei fire stillingane med usikker sluttdato er fylkesmannsembeta i Nordland, Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal og Østfold, fortel Nationen.

I utlysingsteksten står det at stillingane er ledige frå 1. november i år og varer fram til ei eventuell endring, seinast 1. januar 2019, fortel avisa.

Parlamentarisk leiar i Sp Marit Arnstad er kritisk til at stillingane som fylkesmenn blir lyste ut på denne måten.

– Det er klart at regjeringa vil slå saman fylkesmannsembete, men at dei er for feige til å seia det i valkampen, seier ho.

Ho peikar på at samanslåing av fylkesmannsembete ikkje berre får konsekvensar for dei som ønskjer å søkja på stillingane, men også for landbruket. Fylkesmannen forvaltar nemleg tilskots- og erstatningsordningane til landbruket.

– For eit landbruksfylke som Nord-Trøndelag vil det ha mykje å seia om landbruksdirektøren sit i Steinkjer eller Trondheim, seier ho.

Statssekretær Paul Chaffey (H) viser til at Stortinget har sagt at dei ønskjer at også fylkeskommunane tek «nabopraten» i samband med kommunereforma.

– Då er det naturleg at staten også ser på organiseringa si, seier han.

Han meiner det vil føra til mindre uvisse i neste omgang og at staten då kan tilsetja fylkesmenn på vanleg måte.

Han stadfestar at regjeringa ønskjer å slå saman fylkesmannsembete.

– Vi trur det er grunnlag for det. Vi har slege saman i Agder, og det kan vera aktuelt for fleire, seier han. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...

Forlaget lagar tre dagars Fosse-fest

Jon Fosses forlag inviterer til folkefest i Oslo – medan hovudpersonen er i Sverige for å få Nobelprisen i litteratur. Den gratis Fosse-festen finn stad...

300.000 til Nobel-markering for Jon Fosse

Jon Fosse får overrekt litteraturprisen i konserthuset i Stockholm på Nobel-dagen 10. desember. Same helg er det lagt opp til ei markering i Bergen,...