Heim Nyhende Kommunereform skaper uvisse for fylkesmenn

Kommunereform skaper uvisse for fylkesmenn

Den planlagde kommunereforma fører til at fire ledige stillingar som fylkesmenn no blir lyste ut som mellombelse i staden for åremål på seks år.

 

Dei fire stillingane med usikker sluttdato er fylkesmannsembeta i Nordland, Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal og Østfold, fortel Nationen.

I utlysingsteksten står det at stillingane er ledige frå 1. november i år og varer fram til ei eventuell endring, seinast 1. januar 2019, fortel avisa.

Parlamentarisk leiar i Sp Marit Arnstad er kritisk til at stillingane som fylkesmenn blir lyste ut på denne måten.

– Det er klart at regjeringa vil slå saman fylkesmannsembete, men at dei er for feige til å seia det i valkampen, seier ho.

Ho peikar på at samanslåing av fylkesmannsembete ikkje berre får konsekvensar for dei som ønskjer å søkja på stillingane, men også for landbruket. Fylkesmannen forvaltar nemleg tilskots- og erstatningsordningane til landbruket.

– For eit landbruksfylke som Nord-Trøndelag vil det ha mykje å seia om landbruksdirektøren sit i Steinkjer eller Trondheim, seier ho.

Statssekretær Paul Chaffey (H) viser til at Stortinget har sagt at dei ønskjer at også fylkeskommunane tek «nabopraten» i samband med kommunereforma.

– Då er det naturleg at staten også ser på organiseringa si, seier han.

Han meiner det vil føra til mindre uvisse i neste omgang og at staten då kan tilsetja fylkesmenn på vanleg måte.

Han stadfestar at regjeringa ønskjer å slå saman fylkesmannsembete.

– Vi trur det er grunnlag for det. Vi har slege saman i Agder, og det kan vera aktuelt for fleire, seier han. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Google lovar nynorsk skriveprogram før skulestart

– Dette er ein stor siger for nynorskbrukarane og nynorskrørsla – og ein stor siger for regjeringa og stortingsfleirtalet som utfordra Google og andre...

Uroa for alle som skal læra nynorsk etter funn i ny undersøking

Over 23 prosent av rektorane i grunnskulen var ukjente med at det blir krav til at skriveprogram skal støtta både nynorsk og bokmål frå...

Stillingsutlysing: Vil du få til meir MÅL på Jæren?

Stillingsutlysing: Er du glad i målet ditt, nynorsk og vil få fleire til å gleda seg over dialekta si og nynorsken? Er du i tillegg...

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...