Heim Nyhende Kommunestyra må vurdere forslag frå innbyggjarane

Kommunestyra må vurdere forslag frå innbyggjarane

Regjeringa har fremja forslag om endringar i kommunelova som gjer at alle kommunestyre er nøydde til å ta stilling til om innbyggjarforslag skal handsamast.

 

Innbyggjarar kan allereie i dag fremje forslag til kommunestyret på visse vilkår, men i dag må ikkje kommunestyret sjølv ta stilling til om dei formelle vilkåra er oppfylte. Det er det kommuneadministrasjonen som gjer.

Lovforslaget inneber at kommunestyret heretter sjølv må ta avgjerda om eit innbyggjarforslag skal avvisast eller behandlast vidare i kommunestyret og deira organ.

– Endringane vil bidra til å forenkle regelverket og skape ein enklare kvardag for kommunar og folk flest. Innbyggjarar som fremjer forslag til sitt kommunestyre vil nok heilt sikkert synest at det blir meir demokratisk når kommunestyret sjølv blir nøydd til å ta stilling til forslaga. I dag er det administrasjonen som vurderer avvisingsspørsmålet, men det blir det slutt på no, seier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...