Heim Nyhende Vil gjera Fritt Ord meir kjend utanfor Oslo

Vil gjera Fritt Ord meir kjend utanfor Oslo

Den nye direktøren i Fritt Ord, Knut Olav Åmås (46), ønskjer å gjera stiftinga meir kjend også utanfor Oslo.

 

– Saman med styret vil eg sikra at Fritt Ord vert relevant for endå fleire i Noreg. Landet vårt ser nokså annleis ut utanfor Oslo, og Fritt Ord kan tenkja på korleis ein skal få nedslag fleire stader, seier Åmås til Dag og Tid.

Åmås har dei siste åtte månadene vore statssekretær i Kulturdepartementet og tek til som direktør i Fritt Ord til hausten, etter at karantenetida hans er over.

Fritt Ord er ei privat, allmennyttig stifting som har som mål å verna og styrkja ytringsfridommen og vilkåra for ytringsfridom i Noreg ved å stimulera til levande debatt og « uredd bruk av ordet», som det heiter i føremålet til stiftinga.

Fritt Ord kan også støtta andre sider ved norsk kultur, og den nye direktøren meiner mange ulike tiltak rundt om i landet kan vera aktuelle.

– Det Fritt Ord driv med – ytringsfridom, mediespørsmål, kunst, kultur, utdanning og stipend – er relevant for utruleg mange i ulike yrke og situasjonar, seier han.

Ifølgje Dag og Tid deler Fritt Ord kvart år ut til saman 100 millionar kroner til ulike prosjekt. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...
Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...