Heim Nyhende Komplett bibliografi over Ivar Aasens skrifter

Komplett bibliografi over Ivar Aasens skrifter

– Forfattarskapen lever i beste velgåande.

Nærmare 1200 tekstar av Ivar Aasen er publiserte. Berre 234 av dei publiserte han sjølv. Det går fram av «Bibliografi over Ivar Aasens publiserte skrifter» som no er publisert på aasentunet.no. – Forfattarskapen lever i beste velgåande. Ivar Aasen blir sitert kvar einaste dag året gjennom. Særleg dei mange ordtaka hans er mykje brukte, seier direktør Ottar Grepstad i Nynorsk kultursentrum.

Grepstad gav i fjor ut biografien «Historia om Ivar Aasen» som då blei trykt i tre opplag. Bibliografien laga han parallelt med biografien. Ei første utgåve av bibliografien kom ut i fjor sommar. I den 2. utgåva som no ligg føre, er mykje nytt stoff kome til. – Å halde bibliografien ved like er eitt av mange tiltak som Nynorsk kultursentrum fører vidare etter Språkåret 2013, seier Ottar Grepstad

I si levetid fekk Ivar Aasen trykt nær 100 dikt og like mange artiklar og prosastykke, og han gav ut 39 bøker og småskrifter. Etter at han døydde i 1896, har det kome mykje meir. Til saman er no nær 300 dikt og viser publiserte, vel 300 artiklar og prosastykke, og 400 brev. Det ligg også føre 125 bøker og småskrifter med tekstar av Ivar Aasen.

Dikt og andre tekstar av Ivar Aasen kan lesast på åtte ulike språk. Av 121 registrerte omsetjingar og gjendiktingar er heile 50 på engelsk, 32 på dansk og 30 på tysk.

– Ivar Aasen hadde eit skarpt blikk for kvalitet. Han visste godt kva som var best av det han skreiv, og det var dei tekstane han la vekt på å få gitt ut, seier Ottar Grepstad. – Aasen arbeidde planmessig med utgivingane sine, og det var viktig for han å vere til nytte for språkbrukarane. I alders år angra han på at han ikkje hadde skrive fleire bøker for barn og unge, og for folk flest, seier Ottar Grepstad.

Prøv quizen til Framtida.no om Ivar Aasen!

Ivar Aasens publiserte skrifter
125 utgåver og opplag av bøker og småskrifter
278 dikt, viser og skodespel
308 artiklar og prosastykke
399 brev
33 omsetjingar og gjendiktingar frå andre språk
121 omsetjingar og gjendiktingar av Aasen-tekstar til åtte andre språk

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...