Heim Nyhende Kostbar e-boksuksess i Sverige

Kostbar e-boksuksess i Sverige

Bestseljarane har ført til at dei svenske bibliotekbudsjetta har blitt sprengte. Nå må fleire svenske bibliotek avgrense utlånet av populære e-bøker.

I november kosta 50.000 e-bokutlån rundt ein million kroner for dei svenske biblioteka. I Sverige har dei ei ordning som gjer at biblioteka betaler distributøren Elib om lag 20 kroner per e-bokutlån.

Denne ordninga har tillete at så mange som ønskjer det, kan låne e-boka samstundes. Dagens Industri skreiv i desember at fleire svenske bibliotek må slutte å tilby lånarane e-bøker, medan andre bibliotek har sett ned talet på kor mange utlån som er mulege. I Sverige har dei hatt e-bokutlån på biblioteka i ti år.

– Situasjonen er alarmerande og det verst tenkelege skjer nå då bibliotek stoppar utlån på grunn av for høge kostnader, seier Niclas Lindberg, generalsekretær for Svensk Biblioteksförening, på deira nettsider.

Rådgjevar for digitale tenester i bibliotek i Noreg, Dag Erlend Lohne Mohn, meiner den svenske ordninga kan reddast ved at kvart bibliotek set eit tak på kor mange utlån dei har råd til.

– Den svenske modellen har mange fordelar. Han gir biblioteka stor fleksibilitet. Ein slepp til dømes å bli sitjande med store volum av ei gamal bok få vil låne, seier Lohne Mohn til NRK.

Svensk Biblioteksförening krev at den svenske kulturministeren, Lena Adelsohn Liljeroth, grip inn, men ho vil vente til ei pågåande bibliotekutgreiing er ferdig.

I Noreg har ikkje utlånet av e-bøker kome like langt som i Sverige. Buskerud fylkesbibliotek har hatt utlån av e-bøker i eitt år. Les om deira erfaringar her.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...