Heim Nyhende Kraftfond inn i LNK

Kraftfond inn i LNK

Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder (KAA) melder seg no inn i LNK. – Me ynskjer å vere med i ein organisasjon som har fokus på å utvikle ein god skriftleg nynorsk, seier dagleg leiar, Arne Tronsen. 

KAA har hovudkontor i Valle i Setesdalen.

– Me er ei verksemd som i alle år, sidan 1984, har nytta nynorsk som skriftleg målform og me har hovudkontor i eit område som er sterkt forankra i nynorsk tradisjon, seier Tronsen som meiner kraftfondet og språkorganisasjonen deler mange verdiar.

Han legg vekt på at KAA ynskjer å vere med i ein organisasjon som har fokus på å halde på og utvikle eit godt skriftleg språk i nynorsk drakt.

– Det nettverket som me trur me vil finne gjennom LNK vil og vere viktig for verksemda i KAA. Nynorsk som målform er også meir handlingsretta enn bokmål. Dersom dette vert utnytta og utvikla vil nynorsken bidra til skriftlege framstillingar som er tydelege og kortfatta. Eg meiner LNK har ei sentral oppgåve nett på dette, slår Tronsen fast.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...