Heim Nyhende Kringkastingsprisen til NRK Super

Kringkastingsprisen til NRK Super

Blir den første organisasjonen som får prisen.

 

NRK Super blir tildelt Kringkastingsprisen for sitt språkmedvitne arbeid med å inkludera heile folket i barne-TV.

NRK Super blir styrt av ein språkmedviten redaksjon som tar borna sin identitet og sjølvkjensle på alvor, heiter det frå juryen til Kringkastingsringen.

Juryen meiner arbeidet til NRK Super ber preg av eit ønskje om å inkludera heile folket i allmennkringkastinga, og skriv:

«NRK sitt barnetilbod speglar det norske kulturmangfaldet slik det er. Dei let norske born høyre sitt eige talemål på radio, fjernsyn og i nettportalen sin – uansett bustad og bakgrunn. Radio- og fjernsynssendingane har hatt ein enorm vekst i nynorsk og dialekt dei siste fem åra, og står no i spissen for NRK sitt språkmangald. Med auka konkurranse frå TV-kanalar som Disney og Cartoon Network, og straumetenester som Netflix, som ikkje tek noko særleg ansvar for å vise born det norske språkmangfaldet, er det endå viktigare at NRK Super står fram og er den allmennkringkastaren me fortener.»

NRK Super er den fyrste organisasjonen som mottar prisen. Tidlegare prisvinnarar er Marta Norheim, Ingunn Solheim og Morten Sandøy.

Prisen er eit vakkert grafisk blad av kunstnaren Per Kleiva og blir delt ut på torsdag.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...