Heim Nyhende Krympflasjon er årets ord 2022, ifølgje Språkrådet

Krympflasjon er årets ord 2022, ifølgje Språkrådet

Krympflasjon er årets ord 2022. Språkrådet meiner årets ord på slåande vis samanfattar den sterke prisauken den siste tida.

– Ordet krympflasjon blir brukt når innhaldet i eller storleiken på ei vare blir mindre medan prisen står stille eller aukar. Det er ein måte å kamuflere prisstiginga på, slik at ho verkar mindre enn ho faktisk er, skriv Språkrådet i ei pressemelding.

– Fenomenet er gammalt, men ordet er nytt. Det er eit såkalla teleskopord som er sett saman av delar av andre ord. Her er grunnlaget krympe og inflasjon. Ordet er altså laga av etablerte norske ord. Det engelske shrinkflation er laga etter same mønsteret, seier Dagfinn Rødningen, seniorrådgivar i Språkrådet.

Urolege tider

I samarbeid med NHH-professor Gisle Andersen har Språkrådet kåra årets ord. I tillegg til at årets ord skal vere levedyktig, skal det også ha god språkleg kvalitet.

Fleire av orda på lista over årets nyord har rot i internasjonal politikk. Ordet valfornektar vart mellom anna teke i bruk i samband med mellomvalet i USA.

– Lista med nyord for 2022 ber preg av at det er urolege tider i verda, med krig, økonomi i nedgang og demokrati under press. Ordet speglar alvoret som har prega året, seier Åse Wetås, direktør i Språkrådet.

Frå finanskrise til koronaen og sportsvaske

Første gong Språkrådet kåra årets ord var i 2008. Den gongen var det finanskrise som vart årets ord. Kåringa gir ein peikepinn på kva som har vore viktige tema i samfunnet i året som har gått.

Tidlegare har mellom anna selfie, svineinfluensa, rosetog, framandkrigar, klimabrøl og koronaen vorte kåra til årets ord.

I fjor var det sportsvaske som vart årets ord.

(©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Eit svik mot nynorskelevane 

Utdanningskomiteen har no lagt fram innstillinga si til ny opplæringslov. Trass i tydelege krav frå alle hald om at læringsressursar som er utvikla til...

Nynorsk-tap på Stortinget: – Ekstremt skuffande

Utdanningskomiteen på Stortinget har i dag sagt nei til å sikre nynorske læringsressursar som er laga for skulen. – Det er heilt uforståeleg at fleirtalet...

Skriv nynorsk på nynorskdagen 12. mai

– Vi utfordrar alle i Noreg til å skrive nynorsk i dag. Nynorsk er for alle, og på nynorskdagen er det lov å prøve,...

Tre millionar til nynorskbrukarane

Nynorsk kultursentrum får til saman tre millionar i eingangstilskot på revidert nasjonalbudsjett. – Dette er svært! Desse midlane skal vi bruke klokt i tett samarbeid...