Heim Nyhende Staten braut språklova over heile linja – no vil kulturministeren følgja opp

Staten braut språklova over heile linja – no vil kulturministeren følgja opp

Alle departement og 160 statsorgan braut språklova. No har kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) svara på spørsmål i Stortinget om saka.

Stortingsrepresentant Liv Kari Eskeland (H). Foto: Høgre

Stortingsrepresentant Liv Kari Eskeland (H) har stilt eit skriftleg spørsmål i Stortinget til kultur- og likestillingsministeren om kva statsråden vil gjera for at departementa og underliggande statsorgan skal klara å følgja språklova.

No har ho fått svar:

– La meg først streka under at alle statsorgan har eit sjølvstendig ansvar for å følgja språklova, skriv Anette Trettebergstuen.

Manglande rapportering

Finansdepartementet og Utanriksdepartementet og 33 underliggjande statsorgan har ikkje levert dei rapportane Språkrådet har bede om innan fristen dei sette, trass purringar. Språkrådet skriv i rapporten sin at dette vitnar om at delar av statsapparatet manglar vilje til å oppfylla krava i regelverket.

– Etter språklova § 20 har statsorgana ei plikt til å gi Språkrådet dei rapportane og
opplysningane som Språkrådet ber om som ledd i tilsynet. Likevel viser rapporten for 2021 at ikkje alle departement og verksemder gjer dette. Manglande rapportering og resultat blir følgt aktivt opp av Språkrådet mot aktuelle verksemder i tilsynsdialogen, skriv Anette Trettebergstuen i svaret sitt.

– Må følgja opp

Kultur- og likestillingsministeren skriv vidare at det er behov for både informasjon, rettleiing og tilsyn for å bidra til betre etterleving av språklova.

– For å støtta opp under det arbeidet Språkrådet gjer, må departementsfellesskapen følgja opp. I min eigen sektor følgjer eg opp i styringsdialogen med dei underliggande verksemdene. I tildelingsbreva for 2023 vil eg også minne om krava i språklova, skriv Trettebergstuen.

Kultur- og likestillingsdepartementet har eit overordna språkpolitisk ansvar i regjeringa.

– Dette betyr mellom anna at departementet er pådrivar for at andre departement følgjer opp språkpolitikken og språklova i si verksemd og sine sektorar. Eg vil følgje opp den manglande etterlevinga av krava til språkveksling og manglande rapportering til Språkrådet med eit eige brev til departementa, avsluttar Anette Trettebergstuen.

LNK: – Kan vera nødvendig med sanksjonar

LNK forventar at både departement og underliggande statsorgan følgjer språklova.

– Det er bra at statsråden følgjer opp departementa og eigne underliggande organ. Men me vil òg minna ho på at det er mogleg å utvida verktøykassa si med sanksjonar. Før vedtaket av ny språklov tok Trettebergstuen sjølv til orde for at brot på språklova kunne bli følgd opp med sanksjonar. Etter LNK si meining kan det vera nødvendig, seier dagleg leiar i LNK, Svein Olav B. Langåker i ei pressemelding.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Alt gjer seg betre på nynorsk

Prisvinnar Øystein Furevik gir folk nynorsk i ei verd prega av engelsk. For han er nemleg alt betre på nynorsk. – For meg er nynorsk...

Nynorsk kultursentrum stiller opp for Det Norske Teatret

Det Norske Teatret troppa opp på Festspela for å lansere si nye kampanje for å tette finaniseringsgapet som har utvikla seg samanlikna med Nathionaltheatret....

Nynorsk barnelitteraturpris til Markus Lantto og Camilla Kuhn

Forfattar Markus Lantto og illustratør Camilla Kuhn har fått Nynorsk barnelitteraturpris 2022 for boka Kåre og Marimba hjelper til gjeven ut på Samlaget. – Juryen...

Ber storsamfunnet syta for at retten til eige språk og kultur er reell

Landstinget til LNK Nynorskkommunane kom med støtte til samar, kvener, norskfinnar og skogfinnar. – Me i LNK Nynorskkommunane var samla til landsting same dag som...