Heim Nyhende KS lovar betre service til fylkeskommunane

KS lovar betre service til fylkeskommunane

Etter misnøye frå fleire fylkeskommunar lovar KS no å betra tilhøvet til dei 19 fylkeskommunane.

På sommarmøtet til fylkesordførarane, som i desse dagar går føre seg i Kristiansand, er tilhøve til KS eit sentralt tema. Etter det Kommunal Rapport kjenner til vurderte Akershus tidlegare å melda seg ut av organisasjonen fordi dei var lite nøgde med medlemskapen.

– Det fekk alarmklokkene til å gå i KS, skriv avisa.

Vest-Agder og Hordaland er også mellom fylkeskommunane som har vore misnøgde.

– Det er 430 kommunar og 19 fylkeskommunar. Det blir ofte eit stort kommunefokus, seier fylkesordførar Gunn Marit Helgesen (H) i Telemark.

Ho legg til at det ikkje er noko murring blant fylkespolitikarane no. Avisa peikar derimot på at fylkesrådmennene er meir kritiske til kva dei får att for å vera med i KS.

Samferdsel, opplæring av folkevalde, utvikling av kommunal parlamentarisme er døme på tema fylkeskommunane ønskjer at KS skal hjelpa dei med.

Administrerande direktør Sigrun Vågeng i KS lovar å ta meir vare på fylkeskommunane i framtida.

– Vi treng ikkje vera dårlege for å bli betre. No skal vi syta for at alt arbeidet vi gjer for fylkeskommunane blir meir synleg, seier ho.
Fylkesordførarane ønskjer seg mellom anna ei eiga avdeling i KS, men det vil Vågeng ikkje seia noko om. (NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Nynorsk rettskriving

Færre elevar har nynorsk som hovudmål

No har ein av ni elevar nynorsk som opplæringsmålform. Leiar ved Nynorsksenteret er ikkje overraska, men ser det òg i samanheng. 11,4 prosent av norske...

Nynorskkommunane støttar økonomisk likestilling for Det Norske Teatret

Styret i Nynorskkommunane – LNK stiller seg bak Tett gapet – aksjonen for å auka tilskotet til Det Norske Teatret. Nynorskteateret i hovudstaden manglar 30...
Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...