Heim Nyhende KS lovar betre service til fylkeskommunane

KS lovar betre service til fylkeskommunane

Etter misnøye frå fleire fylkeskommunar lovar KS no å betra tilhøvet til dei 19 fylkeskommunane.

På sommarmøtet til fylkesordførarane, som i desse dagar går føre seg i Kristiansand, er tilhøve til KS eit sentralt tema. Etter det Kommunal Rapport kjenner til vurderte Akershus tidlegare å melda seg ut av organisasjonen fordi dei var lite nøgde med medlemskapen.

– Det fekk alarmklokkene til å gå i KS, skriv avisa.

Vest-Agder og Hordaland er også mellom fylkeskommunane som har vore misnøgde.

– Det er 430 kommunar og 19 fylkeskommunar. Det blir ofte eit stort kommunefokus, seier fylkesordførar Gunn Marit Helgesen (H) i Telemark.

Ho legg til at det ikkje er noko murring blant fylkespolitikarane no. Avisa peikar derimot på at fylkesrådmennene er meir kritiske til kva dei får att for å vera med i KS.

Samferdsel, opplæring av folkevalde, utvikling av kommunal parlamentarisme er døme på tema fylkeskommunane ønskjer at KS skal hjelpa dei med.

Administrerande direktør Sigrun Vågeng i KS lovar å ta meir vare på fylkeskommunane i framtida.

– Vi treng ikkje vera dårlege for å bli betre. No skal vi syta for at alt arbeidet vi gjer for fylkeskommunane blir meir synleg, seier ho.
Fylkesordførarane ønskjer seg mellom anna ei eiga avdeling i KS, men det vil Vågeng ikkje seia noko om. (NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Google lovar nynorsk skriveprogram før skulestart

– Dette er ein stor siger for nynorskbrukarane og nynorskrørsla – og ein stor siger for regjeringa og stortingsfleirtalet som utfordra Google og andre...

Uroa for alle som skal læra nynorsk etter funn i ny undersøking

Over 23 prosent av rektorane i grunnskulen var ukjente med at det blir krav til at skriveprogram skal støtta både nynorsk og bokmål frå...

Stillingsutlysing: Vil du få til meir MÅL på Jæren?

Stillingsutlysing: Er du glad i målet ditt, nynorsk og vil få fleire til å gleda seg over dialekta si og nynorsken? Er du i tillegg...

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...