Heim Nyhende KS lovar betre service til fylkeskommunane

KS lovar betre service til fylkeskommunane

Etter misnøye frå fleire fylkeskommunar lovar KS no å betra tilhøvet til dei 19 fylkeskommunane.

På sommarmøtet til fylkesordførarane, som i desse dagar går føre seg i Kristiansand, er tilhøve til KS eit sentralt tema. Etter det Kommunal Rapport kjenner til vurderte Akershus tidlegare å melda seg ut av organisasjonen fordi dei var lite nøgde med medlemskapen.

– Det fekk alarmklokkene til å gå i KS, skriv avisa.

Vest-Agder og Hordaland er også mellom fylkeskommunane som har vore misnøgde.

– Det er 430 kommunar og 19 fylkeskommunar. Det blir ofte eit stort kommunefokus, seier fylkesordførar Gunn Marit Helgesen (H) i Telemark.

Ho legg til at det ikkje er noko murring blant fylkespolitikarane no. Avisa peikar derimot på at fylkesrådmennene er meir kritiske til kva dei får att for å vera med i KS.

Samferdsel, opplæring av folkevalde, utvikling av kommunal parlamentarisme er døme på tema fylkeskommunane ønskjer at KS skal hjelpa dei med.

Administrerande direktør Sigrun Vågeng i KS lovar å ta meir vare på fylkeskommunane i framtida.

– Vi treng ikkje vera dårlege for å bli betre. No skal vi syta for at alt arbeidet vi gjer for fylkeskommunane blir meir synleg, seier ho.
Fylkesordførarane ønskjer seg mellom anna ei eiga avdeling i KS, men det vil Vågeng ikkje seia noko om. (NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Kan nokon snart skru av internett?

Internett har tatt kontroll over norske klasserom. Vi må endre den digitale skulekvardagen. Internett har kome for å bli. Det opnar verda og både spreier...

Høgre vil svekkje nynorsken for å styrkje ungdomsskulen

– Ungdomsskulereforma til Høgre er eit dårleg skjult åtak på nynorsken, seier leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge. Høgre vil fjerne karakteren i skriftleg...

Jorid Lekve Eide blir ny arenaleiar ved Haugesenteret

Jorid Lekve Eide er tilsett som ny arenaleiar ved Haugesenteret i Ulvik. Ho tek over etter Geir Netland som etter 10 år i stillinga...

Aina Basso er årets festivalforfattar på Falturiltu

Aina Basso har turnert landet rundt med spennande formidlingar og til hausten vil Falturiltu løfta fram heile forfattarskapen hennar under årets tema: FAKTISK og...