Heim Nyhende Kulturpris til Helge Torvund

Kulturpris til Helge Torvund

Lyrikaren og forfattaren Helge Torvund (60) er tildelt kulturprisen til Stavanger Aftenblad for 2011. Vinnaren er stemt fram av lesarane til avisa.

– Torvund fortener denne utmerkinga på bakgrunn av det han har gjort for poesien både i bokform og elektronisk. Han er diktlærar på nettet, har bidrege med tekst til Bjørn Eidsvåg og er elles ein aktiv Twitter-poet. I år er han også aktuell med den kritikarroste diktsamlinga «Alabama?», seier redaktør Tarald Aano til Aftenbladet.no.

Sjølv ser forfattaren på prisen som ein siger for poesien.

– Eg tenkjer at det er ikkje berre er meg, men poesien som er sett pris på. Eg har ei oppgåve å få poesien fram – og det gjer ein slik pris som dette, seier prisvinnaren.

Sidan debuten i 1977 har Torvund gjeve ut over tjue diktbøker. Han har også skrive barnebøker, fagbøker og gjendikta amerikanske lyrikk. Mange vil også kjenna han som diktlærar på nettstaden Diktkammeret på Dagbladet.no.

Helge Torvund er tidlegare heidra med fleire prisar for bøkene sine, mellom anna Nynorsk litteraturpris og Samlagsprisen.

Den 30. oktober feirar Samlaget at Helge Torvund rundar 60 år med eit litterært arrangement på Litteraturhuset i Oslo. Arrangementet er også ei markering av at Diktkammeret i Dagbladet i år er ti år. Jubileet blir markert med boka Diktkammeret som Helge Torvund og Maria Børja er redaktørar for. (NPK)

 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...
Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...