Heim Nyhende Kunstgåve blei til kunstsenter

Kunstgåve blei til kunstsenter

I helga skal Lærdal kommune feire det nye Sogn Kunstsenter i tre dagar til ende. Senteret har blitt til i eit spleiselag mellom Lærdal kommune, Norsk kulturråd, Sogn og Fjordane fylkeskommune og ei rekkje private selskap og einskildpersonar.

Under opningsfesten kan dei besøkande oppleve den fargesprakande utstillinga ”Figurer og fortellinger – norsk samtidskunst fra Astrup Fearnely Samlingen”, som presenterer kunstverk laga av 30 av dei mest markante kunstnarane dei siste 40 åra. Det er kommunalminister Liv Signe Navarsete som skal stå for den offisielle opninga av kunstsenteret.

I tillegg til kunstutstillinga blir det også konsertar, film, teaterframsyningar, trøbilkonkurranse og mykje meir som skal føregå i Lærdal denne helga.

– Det blir ein storslagen opningsfest, lovar kulturleiar Astrid Myran Aarvik. Ho kan fortelje at det er invitert 60 gjester til festen, men at alle i bygda og regionen også er inviterte til å kome og vere med.

– Dette er noko vi har jobba for og gleda oss til i mange år, og at dagen nå endeleg er komen er flott, strålar kulturleiaren.

Kunstsenter til 30 millionar

31 millionar kroner har det topp morderne kunstsenteret på nesten 2600 kvadratmeter kosta. Kultursenterdelen er bygd på kulturhuset, som stod ferdig i 1995. Norsk Villakssenter har også tilhald i lokala. Det er Musea i Sogn og Fjordane som skal drive Sogn Kunstsenter.

Arbeidet med det nye senteret starta formelt opp i 2004, då Lærdal kommune vedtok å starte eit forprosjekt som skulle greie ut føresetnadene for å etablere eit nytt utstillingslokale for Gjesme-samlinga.

I 1994 fekk kommunen ei kunstgåve på 1.500 kunstverk frå den lokale kunstnaren Hans Gjesme, som levde frå 1904 til 1994. Fram til no har denne samlinga hatt tilhald i Telegrafen i Lærdalsøyri. Desse lokala har ikkje vore tilfredsstillande for utstilling og oppbevaring av Gjesme-samlinga, og dermed blei grunnlaget for det nye Sogn Kunstsenter, som opnar dørene  i helga, lagt.

Tysk firma vann arkitektkonkurransen

Sommaren 2006 innbaud Lærdal kommune til open, internasjonal arkitektkonkurranse. Konkurranseutkasta skulle ta vare på heilskapelege og gode løysingar, og juryen ønskte at Indre Sogn Kunstsenter skulle få ei utforming og ein kvalitet som var teneleg for Gjesmesamlinga, og som skulle fungere som møteplass for fastbuande og tilreisande. Det tyske arkitektkontoret Brethdelacalle, ved arkitektane Simon Breth og Rut de la Calle, vann konkurransen. Det vart levert inn 47 utkast til prosjekt innan tidsfristen.

– Eg håpar Sogn Kunstsenter kjem til å setje Lærdal ytterlegare på kulturkartet og at det forsterkar  tankane våre om å vere ein kulturkommune. Eg håpar også det gjer at lærdølar blir endå meir stolte av bygda si og at reiselivsnæringa i bygda får endå eit bein å stå på, sluttar kulturleiar i Lærdal kommune, Astrid Myran Aarvik.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...