Heim Nyhende Kva meiner folk om kommunesamanslåing?

Kva meiner folk om kommunesamanslåing?

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fått laga ei innbyggjarundersøking til bruk ved kommunesamanslåing.

 

– Med dette verktøyet kan kommunane høyre kva som er viktig for innbyggjarane i arbeidet med kommunereforma, seier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Departementet har fått utarbeidd ei innbyggjarundesøking som blant anna inneheld spørsmål om samanslåingsalternativ og kva som er viktig for innbyggjarane i reformarbeidet. Undersøkinga spør direkte om tenestene kommunen har og korleis desse vil bli påverka av kommunesamanslåing. Opplegget må tilpassast lokale forhold, og kommunane kan sjølv legge til spørsmål knytt til lokale behov.

Støtte til folkehøyring

– Dette vil gi kommunestyra eit betre vedtaksgrunnlag enn det som er mogleg i ei rådgivande folkeavstemming, seier Sanner.

Han påpeiker at dette gjer det mogleg for kommunane å spørje kva innbyggjarane meiner om velferdstenester som skular, barnehagar og sjukeheim.

Alle kommunar som går gjennom reformprosessen og gjer kommunestyrevedtak innan 2016, får utbetalt 100.000 kroner som støtte til informasjon og folkehøyring. Kommunane vel sjølv om dei vil bruke undersøkinga som metode for å høyre på kva innbyggjarane meiner. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Kan nokon snart skru av internett?

Internett har tatt kontroll over norske klasserom. Vi må endre den digitale skulekvardagen. Internett har kome for å bli. Det opnar verda og både spreier...

Høgre vil svekkje nynorsken for å styrkje ungdomsskulen

– Ungdomsskulereforma til Høgre er eit dårleg skjult åtak på nynorsken, seier leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge. Høgre vil fjerne karakteren i skriftleg...

Jorid Lekve Eide blir ny arenaleiar ved Haugesenteret

Jorid Lekve Eide er tilsett som ny arenaleiar ved Haugesenteret i Ulvik. Ho tek over etter Geir Netland som etter 10 år i stillinga...

Aina Basso er årets festivalforfattar på Falturiltu

Aina Basso har turnert landet rundt med spennande formidlingar og til hausten vil Falturiltu løfta fram heile forfattarskapen hennar under årets tema: FAKTISK og...