Heim Nyhende Kvinnedelen i kommunestyra auka to prosent

Kvinnedelen i kommunestyra auka to prosent

Sidan 2003 har talet på kvinner i kommunestyra auka med 1,9 prosent. Til saman er det no 37,4 prosent kvinner i kommunestyra. Det er framleis for lite, meiner kommunalminister Åslaug Haga.

Tala går fram av ein oversikt frå likestillings– og diskrimineringsombodet. Kommunal– og regionalminister Åslaug Haga er glad for framgangen, men synest framleis det er for få kvinner lokalpolitikken.

– Eg er glad for at kvinnedelen i kommunestyra har auka, men eg er ikkje nøgd med at det berre er 37,4 prosent kvinnelege kommunestyrerepresentantar, seier kommunal– og regionalminister Åslaug Haga.

Ho vurderer no å setja i gang tiltak for å sikra at fleire kvinner blir i lokalpolitikken. Mellom anna vil ho greia ut om det bør innførast reglar for kor mange menn og kvinner det skal vera på listene ved lokalval.

– Eg har tidlegare sagt at eg vil vurdera om vi skal innføra krav til betre kjønnsmessig balanse på listeforlag ved lokalval. Eg vil no sjå om dette kan vera aktuelt for å få opp talet på kvinner endå meir, seier Haga. Ho understrekar at det er viktig at dei som skal fatta avgjerder på vegner av innbyggjarane i størst mogleg grad avspeglar gjennomsnittet blant folk både når det gjeld alder og kjønn.

Dei neste fire åra skal departementet bruka 20 millionar kroner for å få fleire kvinner til å bli aktive i lokalpolitikken. Alle kommunane i heile landet vart tidlegare i år inviterte til å koma med idear. Departementet har no plukka ut 22 kommunar som får støtte til å testa ut ulike tiltak som skal gjera det meir attraktivt for kvinner å engasjera seg politisk. Kommunane er spreidde over heile landet frå Alta i nord og sørover. (NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Eit svik mot nynorskelevane 

Utdanningskomiteen har no lagt fram innstillinga si til ny opplæringslov. Trass i tydelege krav frå alle hald om at læringsressursar som er utvikla til...

Nynorsk-tap på Stortinget: – Ekstremt skuffande

Utdanningskomiteen på Stortinget har i dag sagt nei til å sikre nynorske læringsressursar som er laga for skulen. – Det er heilt uforståeleg at fleirtalet...

Skriv nynorsk på nynorskdagen 12. mai

– Vi utfordrar alle i Noreg til å skrive nynorsk i dag. Nynorsk er for alle, og på nynorskdagen er det lov å prøve,...

Tre millionar til nynorskbrukarane

Nynorsk kultursentrum får til saman tre millionar i eingangstilskot på revidert nasjonalbudsjett. – Dette er svært! Desse midlane skal vi bruke klokt i tett samarbeid...