Heim Nyhende Lærarar skriv under mot sidemål

Lærarar skriv under mot sidemål

33 norsklærarar ved fem skular i Telemark har skrive under på eit opprop mot sidemålsstil og karakter i sidemål både på ungdomsskulen og vidaregåande, skriv Telemarksavisa.

Samtlege av lærarane, som har skrive under i Telemark, underviser i skular der elevane har bokmål som hovudmål, så det er nynorsk som er under angrep, skriv avisa vidare. Oppropet gjeld den skriftlege delen av undervisinga.

På landsbasis har 600 norsklærarar ved 93 skular så langt skrive under på oppropet. Det er Ane-Lin Strømholm, norsklærar gjennom 15 år ved Ringerike videregående skole, som står bak det private initiativet.

Ved Kjølnes ungdomsskole i Porsgrunn har åtte norsklærarar skrive under på oppropet. Carl Magne Isaksen, som har vore norsklærar sidan 1972, fortel at årsaka til at han engasjerer seg er alle dei elevane som slit med hovudmålet – bokmål.

– Og så får dei sidemålet – altså nynorsk – i tillegg, som dei slit endå meir med. Vi vil framleis ha mykje nynorsk i undervisinga, men vi treng ikkje å undervise i to skriftspråk, seier Isaksen til Telemarksavisa.

– Vi vil at alle elevane skal kunne lese både bokmål og nynorsk. Men alle bør bare ha eit hovudmål som er skriftleg, og eit sidemål som er munnleg, meiner kollega Sissel Bendiksen.

– Vi blir anklaga for å ville nynorsk til livs, men det gjeld altså bare den skriftlege biten. Slik det er nå, må vi frita fleire elevar i nynorsk. Dei maktar det rett og slett ikkje, konkluderer Isaksen.

– Skriftleg nynorsk drep mykje av gleda ved norskfaget. Det er mange lærarar som meiner det same som oss, men dei fortel det bare til kolleger, kan Kjølnes-lærar Guro Dalene fortelje.

– Vil ikkje dette oppropet bare forverre haldningene til nynorsk blant elevane, spør Telemarksavisa.

– Då mine elevar blei kjent med at eg hadde skrive under på oppropet, trudde dei ikkje på det. Eg jobbar positivt med faget, for å få ei god haldning til nynorsk blant elevane. Men eg kunne gitt elevane betre og grundigare norskundervising viss eg slapp å drille dei i grammatikk på nynorsk, svarer Bendiksen.

Kristin Thoresen jobbar ved Tveten ungdomsskole kor 10 lærarar har skrive under på oppropet. På spørsmålet om kva ho håpar å få ut av oppropet, svarer ho:

– Vi håpar på sikt at nynorsk ikkje er eit fag som krev ein eigen karakter. Det held med ein karakter i norsk skriftleg og ein i munnleg, ikkje tre karakterar som det er i dag.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...

Telemark fylkeskommune skal bruka minst 40 prosent nynorsk

– Eit godt og forpliktande vedtak, seier Noregs Mållag. Telemark fylkeskommune skal vera språkleg nøytralt og bruka minst 40 prosent nynorsk, har det nyleg blitt...

Desse endringane kan kome for nynorsken

Eit nytt spørjeord og nye kjønn på substantiv er noko av det Språkrådet har føreslått. Du har kanskje fått med deg at Språkrådet ønskjer at...