Heim Nyhende To kvinner blir fylkesmenn

To kvinner blir fylkesmenn

Anne Karin Hamre blir ny fylkesmann i Sogn og Fjordane og blir dermed den første kvinnelege fylkesmannen i fylket. Valgjerd Svarstad Haugland blir ny fylkesmann i Oslo og Akershus.

– Anne Karin Hamre kjenner kommunane og livet i Sogn og Fjordane gjennom jobben som assisterande fylkesmann. Ho har den nødvendige erfaringa for å fylle rolla, sa fornyings-, administrasjons- og kyrkjeminister Rigmor Aasrud då ho offentleggjorde kven som blir den nye fylkesmannen på ein pressekonferanse i dag, skriv Sogn Avis.

Aasrud sa at ho var ekstra stolt over at det i dag vart utnemnd to kvinneleg fylkesmenn.

Anne Karin Hamre var på plass på pressekonferansen i Oslo, der ho takka for tilliten.

– Eg gler meg til å ta fatt på jobben, og eg startar alt neste veke, kunne Hamre opplyse om.

Ho trekte fram at Sogn og Fjordane er eit fantastisk spanande fylke.

– Men me har også utfordringar, som samferdsle, sjukehusstrid og folketal. Det er mykje å ta fatt i, og eg gler meg til å byrje, sa Hamre.

Anne Karin Hamre (45) skreiv historie då Kongen i statsråd i dag utnemnte ho til ny fylkesmann. Etter det Rigmor Aasrud kjenner til skal ho vere den første assisterande fylkesmannen som blir utnemnt til fylkesmann.

Ho er også første kvinne som blir fylkesmann i Sogn og Fjordane, og ho er ikkje politikar.

Hamre har vore assisterande fylkesmann sidan juli 2008. Ho har tidlegare hatt ulike stillingar i embetet, både som administrasjonssjef og rådgjevar. Ho er cand. polit. med hovudfag i statsvitenskap frå Universitetet i Bergen.

Også to menn vart oppnemnde som fylkesmenn i dag. Jørn Aksel Krog blir ny fylkesmann i Sør-Trøndelag, medan Svein Ludvigsen er oppnemnt for ein ny åremålsperiode i Troms. Fylkesmennene er tilsette på åremål for ein periode på seks år.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Ingvild Bryn får nynorskprisen for journalistar

Ingvild Bryn er for mange sjølve nynorskrøysta. Etter ei særs variert karriere i NRK kan ho no også smykke seg med tittelen som vinnar...

Lærarutdanningane må ta språkansvar

Lærarutdanningane skal utdanne lærarar for heile landet, og då må alle lærarstudentar, uavhengig av fag, rustast til å vere lærarar i nynorske klasserom. Lærarutdanningane er...

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...