Heim Nyhende Lærer vekk norsk på bokmål i nynorskland

Lærer vekk norsk på bokmål i nynorskland

Kva målform innvandrarar skal lære har i fleire år vore eit omdiskutert tema. Også under LNK sitt landsting i Suldal blei dette nemnd. I Nordhordland opplever dei problematikken på nært hald.

I dag går rundt 200 vaksne innvandrarar i Nordhordland på norskopplæring på bokmål, skriv Strilen. Dette skjer midt i hjarta av nynorskland.

Årsaka til at innvandrar som bur i eit område der dialekta ligg nært opp til nynorsk ikkje får norskundervisning på denne målforma, er at det ikkje finst læremiddel på nynorsk.

Det er kommunane som er plikta til å tilby opplæring, men utan læremiddel på nynorsk vel dei fleste nynorskkommunane å undervisa på bokmål, ikkje berre skriftleg, men munnleg. Hovudsakleg for ikkje å forvirra innvandrarane med to målføre, vert det hevda.

Men kva når borna treng hjelp til dei skriftlege leksene på nynorsk? Og kva når naboen, dei på butikken, i posten, i banken og på foreldremøte på skulen bablar i veg på strilemål eller andre dialektar dei vaksne ikkje har lært, spør Strilen.

Lindås Lærings- og utgreiingssenter i Knarvik har 178 elevar frå 33 nasjonar.

– Born lærer eit nytt språk hurtigare enn ein vaksen, og me opplever ofte at det er borna som hjelper den vaksne med språket og ikkje omvendt, seier Sally K. Solberg, inspektør ved læringssenteret.

Ifølgje tal ho har funne på internett, er det i Noreg i dag 87 – 89 prosent som brukar bokmål som skriftspråk. Resten brukar nynorsk. Dialektar har me veldig mange av.

– Hovudfokuset for ein vaksen førstegenerasjonsinnvandrar må vera kommunikasjon – at dei forstår og kan bruka språket norsk i kvardagen. Så kjem resten etter kvart. Dei færraste klarer å læra seg eit perfekt skriftspråk anten det er bokmål eller nynorsk, seier ho.

Førre artikkelRyfylkemuseet med i LNK
Neste artikkelLeiartalar

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Nynorskhuset: Det nye, nynorske fyrtårnet

Denne helga opnar Nynorskhuset i Førde. Målet er rett og slett å bli eit nasjonalt kraftsentrum for språk og kultur. – Sogn og Fjordane er...

Nynorskbrukarar flest kjenner seg aksepterte og stolte – men 1 av 6 har fått negative tilbakemeldingar det siste året

Over 16 prosent av nynorskbrukarane har fått negative tilbakemeldingar for språkbruken sin det siste året. To tredjedelar av nynorskbrukarane er heilt einige i at dei...

Slutten for Ålesund som nynorskkommune: – Frykteleg synd

Ålesund har vore den største nynorskkommunen i landet sidan 2019. No vil det nyvalde fleirtalet i kommunestyret at kommunen skal bli språknøytral. Det skriv NRK...

Vi treng eit nynorskløft i lærarutdanningane

I dag er det beint fram tilfeldig om ein student går ut av lærarutdanninga med kunnskap og kompetanse til å gje nynorskelevane ei god...