Heim Nyhende Lågast sjukefråvær i små kommunar

Lågast sjukefråvær i små kommunar

Sjukefråværet er lågare mellom tilsette i småkommunar enn i byane.

 

Det viser tal som Kommunal Rapport har fått Statistisk sentralbyrå (SSB) til å utarbeida.

Det legemelde sjukefråværet låg i første halvår i år på 7,5 prosent. Det er ein nedgang på 0,1 prosentpoeng frå 2013. Fråværet låg markert høgare i perioden 2006 til 2009, men har frå 2010 og fram til no vore svært stabilt, skriv Kommunal Rapport.

Ifølgje dei nye tala har kommunar med mindre enn 2.000 innbyggjarar eit gjennomsnittleg sjukefråvær på 6,9 prosent, mot eit nivå på 7,6– 7,7 prosent for kommunar med 20.000 innbyggjarar eller meir.

KS meiner det vil vera interessant å følgja utviklinga i tala over tid.

– Me har ikkje noko kunnskapsbasert forklåring på kvifor sjukefråværet er lågare i mindre kommunar, seier rådgjevar Hanne Børrestuen i KS. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

MEST LESE

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Nynorskhuset: Det nye, nynorske fyrtårnet

Denne helga opnar Nynorskhuset i Førde. Målet er rett og slett å bli eit nasjonalt kraftsentrum for språk og kultur. – Sogn og Fjordane er...

Nynorskbrukarar flest kjenner seg aksepterte og stolte – men 1 av 6 har fått negative tilbakemeldingar det siste året

Over 16 prosent av nynorskbrukarane har fått negative tilbakemeldingar for språkbruken sin det siste året. To tredjedelar av nynorskbrukarane er heilt einige i at dei...

Slutten for Ålesund som nynorskkommune: – Frykteleg synd

Ålesund har vore den største nynorskkommunen i landet sidan 2019. No vil det nyvalde fleirtalet i kommunestyret at kommunen skal bli språknøytral. Det skriv NRK...