Heim Nyhende Språkrøkt skal gi enklare NAV

Språkrøkt skal gi enklare NAV

Enklare språk og faste kontaktpersonar vil bidra til å lette kvardagen for Nav-brukarane, fastslår ei ekspertgruppe.

 

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) er positiv til forslaga frå den regjeringsoppnemnde gruppa og seier han er innstilt på å følgje dei opp raskt.

– Vi må gi betre hjelp til dei med kroniske sjukdommar og sikre at hjelpa kjem til rett tid. Forslaget om at foreldre med alvorleg sjuke barn bør få ein eigen Nav-rettleiar synest eg er interessant og godt, seier Eriksson til NTB.

Statsråden er også opptatt av at kommunikasjonen mellom Nav og brukarane må bli betre.

– Det er eit stort problem at mange brukarar i dag ikkje skjønar kva som står i breva frå Nav, seier han.

– Usikre

Kompliserte skjema og brev gjer brukarane usikre og fører til unødvendig mange meldingar til Nav-kontora, fastslår ekspertutvalet som er leidd av tidlegare NHO- og KS-topp Sigrun Vågeng.

– Hovudproblemet vi finn, er at Nav kommuniserer på ein måte som gir usikre brukarar. Det gjer at dei må kontakte Nav på nytt, og at møta blir meir spente enn nødvendig, seier Vågeng til Aftenposten.

Sjølv om fleire er nøgde med Nav no enn tidlegare, er det framleis mange misnøgde brukarar, seier ho.

– Det er nesten underleg at Nav – som skal hjelpe oss om vi hamnar i ein vanskeleg livssituasjon – scorar dårlegare enn for eksempel Skatteetaten som krev inn pengar av oss.

– Gammalt nytt

Utvalet foreslår i tillegg å betre tilgangen til nett- og telefonkontakt mellom Nav og brukarane og å styrkje brukarmedverknaden. I tillegg rår dei til at Nav blir flinkare til å rettleie brukarar som sender inn mangelfulle søknader.

– Eg er svært nøgd med at ekspertgruppa kjem med enkle og konkrete forslag som kan betre møta brukarane får med Nav, seier Eriksson.

Arve Kambe frå Høgre som leier arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, er ikkje like imponert.

– Sjølv om mange av forslaga er gode, så har dei vore kjende lenge. Difor ventar eg at ekspertgruppa arbeider vidare og kjem med fleire gode og konkrete forslag. Mangel på nye idear og betre løysingar gjer at forventningane mine til sluttrapporten frå Nav-utvalet blir høgare, seier Kambe.

Eriksson medgir at forslaga har vore framme i debatten tidlegare, men strekar under at det berre er snakk om ein delrapport og viser til at sluttrapporten først skal liggje føre i mars neste år. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

Voss herad er Årets nynorskkommune: – Det same som verdsmeister i nynorsk

Kulturdepartementet heidrar Voss herad for klar og tydeleg informasjon på nynorsk under koronakrisa. – OL-og VM-medaljer har me i bøtter...

MEST LESE

Språksjov-Linda vedgår: – Mange vil gjerne inn i skåpet mitt

Dette er det andre intervjuet i årets sommarserie. Mykje moro og mange bilete av den fargerike vossingen og sjefen for den populære...

Guri Vesaas får Storegutprisen under Litteraturdagane 2022

På Litteraturdagane i Vinje blir tidlegare redaktør i Det Norske Samlaget, Guri Vesaas, heidra med Storegutprisen. Ho får prisen spesielt for den...

Rekordtal for nynorskinnhald i Store norske leksikon

I over 100 år var Store norske leksikon (SNL) nesten berre på bokmål. Men etter at SNL og Nynorsk kultursentrum gjekk saman...

Miljøstøtte frå Vestland til Framtida Junior

Framtida Junior vil laga til miljøjournalistkurs for barn og unge fleire stader i Vestland no i haust, og gje ut ei miljøutgåve...