Heim Nyhende Lasse Hansen ny administrerande direktør i KS

Lasse Hansen ny administrerande direktør i KS

Lasse Hansen er tilsett som ny administrerande direktør i KS, organisasjonen til kommunesektoren.

Hansen som i dag er rådmann i Fredrikstad kommune, startar i stillinga i slutten av juni.
 
– Dette er ei eineståande moglegheit for ein som er oppteken av kommunen som sjølve berebjelken i velferdsstaten. Gjennom åra som rådmann har eg fått stor respekt for den kompetansen som dei tilsette i KS sit på, og eg gler meg til å arbeide saman med både dei og dei tillitsvalde i organisasjonen, seier Hansen.
 
Han har vore rådmann i Fredrikstad sidan september 2008 og har tidlegare vore rådmann i Notodden kommune, kommunalsjef for samfunns- og kulturutvikling og rådmannsvikar i Porsgrunn kommune, byingeniør i Skien kommune og underdirektør i Miljøverndepartementet.
 
– Eg er svært godt nøgd med å ha rekruttert han til KS som administrerande direktør. Det er viktig for KS å ha ein toppleiar som har førstehandskjennskap til dei daglege utfordringane til medlemmene, seier styreleiar Gunn Marit Helgesen i KS. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...
Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...