Heim Nyhende Norske småkommunar sårbare for korrupsjon

Norske småkommunar sårbare for korrupsjon

Transparency International Norge meiner at kontrollrutinane mot korrupsjon i norske småkommunar ikkje er gode nok.

Ein rapport frå EU som blei lagt fram i februar påviste at små kommunar er meir sårbare for korrupsjon enn større.

Sjølv om Noreg ikkje er evaluert i rapporten, får fleire andre nordiske land kritikk for manglande rutinar, og Transparency International trur ikkje det er betre stilt i Noreg, skriv Nationen.

– Vi veit ikkje om vi er betre enn Sverige og Finland. Men det er ingen grunn til å tru at korrupsjon ikkje kan skje i norske kommunar og fylkeskommunar – det har vi også fått bekrefta at det kan, seier Tor Dølsvik i Transparency International Norge

Ifølgje han er 24 personar i kommunesektoren dømde for korrupsjon i Noreg etter at straffelova i 2003 fekk eigne korrupsjonsavgjerder.

EU-rapporten slo fast at korrupsjon kostar EU 120 milliardar euro kvart år, og viser at faren for korrupsjon generelt er høgare på regionalt og lokalt nivå, fordi det der er færre og svakare kontrollsystem enn på nasjonalt nivå.

Ei undersøking kommunesektororganisasjonen KS gjorde blant leiarar i kommunesektoren i fjor, avdekte også at fire av ti kjente til at det var blitt framsett forslag om «usømelege fordelar» til kommunetilsette. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...