Heim Nyhende Leiar for 500.000 barn og unge

Leiar for 500.000 barn og unge

Stian Seland (23) vart måndag vald til ny leiar for LNU – Norges barne- og ungdomsorganisasjoner.

Seland seier han gler seg til å bidra til at norske barne- og ungdomsorganisasjonar skal kunne halde fram med å redde verda.

Han vart vald på LNU sitt representantskapsmøte – Barne- og ungdomstinget, og med over ein halv million medlemskap i norske barne- og ungdomsorganisasjonar er det eit mangfaldig og viktig verv han tar over.

– Eg ser frem til å jobbe med at organisasjonane skal få gjere det dei kan best. Alle medlema våre bidreg på ulike måtar til å forandre verda til det betre, seier han.

Han ser fram til å leie LNU i tida frem mot stortingsvalet, og å jobbe for å vise kor verdifullt arbeidet til LNU gjør.

– Det er ei myte at barn og unge ikkje lenger engasjerer seg i organisasjonsarbeid. Fleire barne- og ungdomsorganisasjonar blir danna, og talet på medlemer i organisasjonane aukar.
At slike myte får fotfeste er derfor veldig leit. Det gjer det vanskelegare å få til gode ramevilkår for dei meir 500.000 barn og unge som engasjerar seg i organisasjonsarbeid, seier Seland.

Den nyvalde leiaren er fødd og vaksen opp i Oslo, og har vore med i Norges Speiderforbund i 15 år. Han har sete i LNU-styret det siste året, og har også hatt tillitsverv frå andre organisasjonar. Han studerer for tida retorikk ved Universitetet i Oslo.

NYNORSK INSPIRASJON

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

Voss herad er Årets nynorskkommune: – Det same som verdsmeister i nynorsk

Kulturdepartementet heidrar Voss herad for klar og tydeleg informasjon på nynorsk under koronakrisa. – OL-og VM-medaljer har me i bøtter...

Fem bibliotek kan bli nynorskfyrtårn

På landsmøtet i Noregs Mållag i helga lanserer direktør i Nynorsk kultursentrum Per Magnus Finnanger Sandsmark ei ny satsing på nynorskformidling i...

Tips til digital litteraturformidling på nynorsk

Kreativiteten i den digitale litteraturformidlinga blømer i desse koronatider! Utlånet av digitale bøker har auka dramatisk etter at biblioteka stengde. Her har me samla fleire tips...
Foto: Colourbox

Her finn du digitale skuleressursar på nynorsk

Her får du hjelp til å finna digitale ressursar på nynorsk til bruk i skulen. Stengde skular og digital heimeskule viser kor viktig det...

MEST LESE

Godt å møtast til festspel igjen

Festspelpublikummet i Ørsta og Volda fekk høyre og sjå programpostar med både Hallstein Bronskimlet, bibelspråk, konspirasjonsteoriar, frisk popmusikk og eksperimentell tango.

Tydde til sivil ulydnad etter manglande nynorsk i Heimevernet

Etter ni år med førespurnader om korrespondanse på nynorsk, rann begeret over for heimevernsoldat Erlend Trones (40). Då innkallinga...

Nynorsk litteraturpris til Tore Renberg: – Kan få lesarane i den nye tida til å elska litteratur

Tore Renberg får Nynorsk litteraturpris 2020 for romanen «Tollak til Ingeborg». – Det har vore forløysande for meg å...

På jakt etter føregangskommunar på lokaldemokrati

Kommunar over heile landet er oppfordra til å søkje om å bli føregangskommune innan lokaldemokrati. – Dette er ikkje...