Heim Nyhende Mediemålpris til Håkon Haugsbø

Mediemålpris til Håkon Haugsbø

 

NRK-journalist Håkon Haugsbø får Alf Helleviks mediemålpris for ein konsekvent, stringent og presis bruk av nynorsk.

 

Prismottakar Håkon Haugsbø frå Førde har vore journalist og programleiar i NRK Brennpunkt i ti år.

 

– Håkon Haugsbø har i årevis vore ein av dei yngre klare nynorskprofilane i etermedia. Språket hans er konsekvent og stringent, og representerer eit svært godt nynorsk, heiter det i grunngjevinga. 

 

Juryen viser også til at Haugsbø er ein av gravejournalistikkens faneberarar og har i fleire år leia den norske SKUP-rørsla. Det er ein journalistisk sjanger som set store krav også til språkleg presisjon.

– Håkon Haugsbø meistrar denne språklege presisjonen og syner fram nynorsken i aktiv bruk til ein gravejournalistikk der det er svært langt mellom dei nynorske røystene. Håkon Haugsbø viser med si klare uttrykksform at nynorsk er eit presist og aktivt språk som egnar seg til stoffområde der kvart ord skal kunna gåast etter i saumane, skriv dei. 

 

Prisen er på 10 000 kroner og vert delt ut av Litteraturselskapet Det Norske Samlaget. I juryen sit Ingvild Bryn, Harald Stanghelle og Magni Hjertenes Flyum.

 

NYNORSK INSPIRASJON

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

Voss herad er Årets nynorskkommune: – Det same som verdsmeister i nynorsk

Kulturdepartementet heidrar Voss herad for klar og tydeleg informasjon på nynorsk under koronakrisa. – OL-og VM-medaljer har me i bøtter...

Fem bibliotek kan bli nynorskfyrtårn

På landsmøtet i Noregs Mållag i helga lanserer direktør i Nynorsk kultursentrum Per Magnus Finnanger Sandsmark ei ny satsing på nynorskformidling i...

Tips til digital litteraturformidling på nynorsk

Kreativiteten i den digitale litteraturformidlinga blømer i desse koronatider! Utlånet av digitale bøker har auka dramatisk etter at biblioteka stengde. Her har me samla fleire tips...
Foto: Colourbox

Her finn du digitale skuleressursar på nynorsk

Her får du hjelp til å finna digitale ressursar på nynorsk til bruk i skulen. Stengde skular og digital heimeskule viser kor viktig det...

MEST LESE

Historisk eksamenspris blir til skrivekonkurranse for ungdom

Fridthiov Oos’ pris har blitt delt ut i over 100 år, og går normalt til dei beste eksamenssvara i nynorsk. Men på...

Eit godt digitalt år for Nynorsk kultursentrum

I 2020 var det for første gong over 800.000 besøk på nettsidene til Nynorsk kultursentrum. – Eg er glad...

Slepper Tor Jonsson-samling med tidlegare upubliserte dikt

Torsdag er det 70 år sidan diktaren og essayisten Tor Jonsson gjekk ut av tida. Forlaget Samlaget nyutgir i det høvet ei...

Rekordtrafikk på Framtida.no og Framtidajunior.no i 2020

Dei nynorske nettstadene for barn og unge har opplevd rekordstor bruk i 2020. Samla var over 120.000 brukarar innom...