Heim Nyhende Lesevanskar skaper unge trygdemottakarar

Lesevanskar skaper unge trygdemottakarar

Ungdom som har lese- og skrivevanskar, slit ofte med å klare overgangen til arbeidslivet. Risikoen for å ende som trygdemottakar eller sosialklient er høg, viser ny forsking.

– Sjølv om problemet er mest vanleg blant gutar, ser det ut til at jenter som strevar med lesing og skriving, møter dei største hindera når dei skal ut i arbeidslivet, seier doktorgradsstipendiat i samfunnsmedisin Kristine Pape til Adresseavisen.

I studien hennar er 8.500 nordtrønderske ungdommar følgt gjennom rundt ti år, frå ungdomsskole- og vidaregåande og fram til dei var mellom 24 og 28 år.

Studien viser at problema startar tidleg. Blant gutane som hadde skrive- og lesevanskar i skolen, hadde 23 prosent gått minst 180 dagar på trygd, sjukepengar eller sosialstøtte ti år seinare. For gutar som ikkje hadde lese- og skrivevanskar i skoletida, var talet 16 prosent.

Blant jentene var skilnadene større: Vel 35 prosent av dei som hadde hatt lese- og skrivevanskar, hadde fått støtte til livsopphaldet gjennom lang tid, mot 20 prosent blant dei utan slike problem.

Det dreier seg om alt frå arbeidsløysetrygd og sosialstøtte til sjukepengar og uføretrygd. Blant jenter med lese- og skrivevanskar fekk 21 prosent ytingar på medisinsk grunnlag, blant gutane 11 prosent.

– Lese- og skrivevanskar er ingen diagnose. Men vi veit at desse problema ofte går saman med åtferdsvanskar, angst og depresjon, seier Pape.

Rundt ti prosent av skoleungdommen har lese- og skrivevanskar. (NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...
Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...