Heim Nyhende Lesevanskar skaper unge trygdemottakarar

Lesevanskar skaper unge trygdemottakarar

Ungdom som har lese- og skrivevanskar, slit ofte med å klare overgangen til arbeidslivet. Risikoen for å ende som trygdemottakar eller sosialklient er høg, viser ny forsking.

– Sjølv om problemet er mest vanleg blant gutar, ser det ut til at jenter som strevar med lesing og skriving, møter dei største hindera når dei skal ut i arbeidslivet, seier doktorgradsstipendiat i samfunnsmedisin Kristine Pape til Adresseavisen.

I studien hennar er 8.500 nordtrønderske ungdommar følgt gjennom rundt ti år, frå ungdomsskole- og vidaregåande og fram til dei var mellom 24 og 28 år.

Studien viser at problema startar tidleg. Blant gutane som hadde skrive- og lesevanskar i skolen, hadde 23 prosent gått minst 180 dagar på trygd, sjukepengar eller sosialstøtte ti år seinare. For gutar som ikkje hadde lese- og skrivevanskar i skoletida, var talet 16 prosent.

Blant jentene var skilnadene større: Vel 35 prosent av dei som hadde hatt lese- og skrivevanskar, hadde fått støtte til livsopphaldet gjennom lang tid, mot 20 prosent blant dei utan slike problem.

Det dreier seg om alt frå arbeidsløysetrygd og sosialstøtte til sjukepengar og uføretrygd. Blant jenter med lese- og skrivevanskar fekk 21 prosent ytingar på medisinsk grunnlag, blant gutane 11 prosent.

– Lese- og skrivevanskar er ingen diagnose. Men vi veit at desse problema ofte går saman med åtferdsvanskar, angst og depresjon, seier Pape.

Rundt ti prosent av skoleungdommen har lese- og skrivevanskar. (NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Kan nokon snart skru av internett?

Internett har tatt kontroll over norske klasserom. Vi må endre den digitale skulekvardagen. Internett har kome for å bli. Det opnar verda og både spreier...

Høgre vil svekkje nynorsken for å styrkje ungdomsskulen

– Ungdomsskulereforma til Høgre er eit dårleg skjult åtak på nynorsken, seier leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge. Høgre vil fjerne karakteren i skriftleg...

Jorid Lekve Eide blir ny arenaleiar ved Haugesenteret

Jorid Lekve Eide er tilsett som ny arenaleiar ved Haugesenteret i Ulvik. Ho tek over etter Geir Netland som etter 10 år i stillinga...

Aina Basso er årets festivalforfattar på Falturiltu

Aina Basso har turnert landet rundt med spennande formidlingar og til hausten vil Falturiltu løfta fram heile forfattarskapen hennar under årets tema: FAKTISK og...