Heim Nyhende Letta over at Hauge - senteret er berga

Letta over at Hauge – senteret er berga

– Vi er letta over at vi no får det statstilskotet vi treng for å lage basisutstilling i Olav H.Haugesenteret i Ulvik, seier direktør Ottar Grepstad i Nynorsk kultursentrum.

– Vi takkar Venstre for at dei prioriterte denne saka, og regjeringspartia for at dei snudde i tide. No blir det eit samrøystes vedtak i Stortinget, og dermed står Hauge-senteret sterkare enn nokon gong, seier Grepstad.

Grepstad takkar også dei mange som engasjerte seg i saka via sosiale medium og på
andre måtar.

– Saka har gjort fleire merksame på Hauge-senteret og gjort det viktigare for mange.

Politisk prioritering på høgt nivå
Det vekte oppsikt då det for ei veke sidan blei kjent at regjeringa Solberg sa nei til å løyve 1,5 millioner kroner til basisutstilling i Hauge- senteret. Etter planen skal dette dokumentasjons – og opplevingssenteret om Olav H. Hauge og lyrikk i mange former opne i mai 2014.

Regjeringa Stoltenberg ville løyve midlane , men etterfølgjarane strauk summen.

– Vi har bygt opp Hauge-senteret nøkternt og systematisk med offentlege og private midlar sidan 2011. Å stoppe eit slikt prosjekt seks månader før opning verka for mange både småleg og openlyst urimeleg, seier Ottar Grepstad.

– Langt inn i Høgre-gruppa i Stortinget var det etter kvart vanskeleg å finne nokon som meinte dette var dette budsjettkuttet var god kulturpolitikk og fornuftig bruk av offentlege midlar.

I budsjettforhandlingane med regjeringspartia kravde Venstre løyving til Hauge-senteret.
– Det vil merkast langt utanfor kulturlivet at ei slik kultursak blei drøfta på linje med miljø, tog, asfalt og skatt . Det er ei politisk prioritering på høgt nivå som stiller større krav til den vidare kulturpolitikken frå regjeringa Solberg, seier direktør Ottar Grepstad.
 
Basisutstillinga er i arbeid
Ei utstillingsgruppe med brei nasjonal deltaking har arbeidd med utstillingsplanen sidan 2011. Tidlegare i haust lyste Nynorsk kultursentrum ut offentleg anbod for basisutstillinga i Hauge-senteret, under føresetnad av at prosjektet blir fullfinansiert. Svært mange utstillingsprodusentar i inn-og utland har meldt si interesse. Fristen for anbod er 21. november. Hauge-senteret held til i det gamle heradshuset i Ulvik. Dette huset har Ulvik herad bygt om til museumsbruk for eigne midlar.

– No kan vi arbeide vidare for å opne Hauge-senteret med eit komplett tilbod i 2014, seier Ottar Grepstad.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Mellom appar og bærbare skjermar heve nynorsken mista sin heim

Kunnskapsdepartementet er asfalten nynorske løvetannbarn må sprenge seg gjennom. Alle norske elevar har lenge hatt rett til læremiddel på eige språk, men tida der eit...

Velkommen til landsting og 30-årsjubileum for LNK!

Me har gleda av å invitera dykk til landsting, årsmøte og 30-årsjubileum i Landssamanslutninga av nynorskkommunar. I år vert landstinget halde på Quality Sogndal...

– Den nye opplæringslova er ikkje god nok for nynorskelevane

Fredag 24. mars 2023 la Tonje Brenna fram forslag til ny opplæringslov. Norsk Målungdom synest det er fleire gode framlegg for nynorskelevane, men at...

Målblome til ålesundordførar Eva Vinje Aurdal

– Norske kommunar er viktige språkaktørar, og mellom 356 nyansar av kommunegrått har språket vårt både bøller og bestevener. Midt i det grå står...