Heim Nyhende Litt meir nynorsk

Litt meir nynorsk

 Det er blitt meir nynorsk i Kommunal Rapport etter at Britt Sofie Hestvik byrja som redaktør i 2008. Redaksjonen brukte likevel berre nynorsk i 15 av avisa sin 42 utgåver i fjor.

I tillegg kjem kronikkar og lesarbrev. I byrjinga av 2008 uttalte den nytilsette redaktøren i Kommunal Rapport, Britt Sofie Hestvik, at ho håpa det ville bli meir nynorsk i vekeavisa.

– Det er heilt naturleg at det skal vere både nynorsk og bokmål i Kommune-Noreg si eiga avis, sa ho til LNK-avisa den gongen.

Og to år etterpå viser tala at nynorskprosenten har auka. Likevel går debatten om nynorskprosenten burde vore endå høgare.

– Kommunal Rapport nr. 40, 2009. 24 sider. 3,5 sider annonser. 20,5 sider redaksjonelt stoff med om lag 100 spalter og om lag 43 000 ord på bokmål. 0 ord på nynorsk. Eg berre konstaterer levekåra for språkleg demokrati i bladet som KS gir ut, heiter det i eit lesarbrev som sto på trykk i Kommunal Rapport i desember 2009.

Færre saker
Hestvik har sjølv rekna ut kor mykje nynorsk avisa har hatt på trykk dei siste åra.

– I 2007 var det ingen nynorsksaker det første halvåret, i det andre halvåret var det så langt eg kan sjå eit par redaksjonelle saker og ein petit på nynorsk, seier ho og peikar på at dette endra seg i 2008.

– Då eg byrja som redaktør, vart det sagt at det var fritt fram for dei tilsette å skrive nynorsk. Det var ingen som vart nekta det, men eg trur likevel ikkje ein fokuserte så veldig på nynorsk. I 2008 var derimot redaksjonelt stoff på nynorsk representert i 14 av 42 utgåver.

Det var 21 saker som var skrivne på nynorsk i 2008, 11 av desse har Hestvik sjølv skrive. Britt Sofie Hestvik skriv tidvis leiarar, kommentarar og nokre av avisa sine faste rådmannsintervju på nynorsk.

– I 2009 var nynorsken i redaksjonelle saker representert i 15 av dei 42 utgåvene. I fjor var det totalt 16 saker på nynorsk, seier ho vidare.

– Det betyr at det var færre saker på nynorsk i 2009 enn i 2008?

– Ja, men eg vel å fokusere på at me har fått mykje meir nynorsk i avisa, og nynorsk på nye plassar i avisa. Til dømes skriv eg fast eit intervju med ein nytilsett rådmann kvar veke, og når det passar seg slik, skriv eg det på nynorsk. I tilegg har me fått meir nynorsk på sentral kommentarplass og på reportasjeplass, saka på sistesida er også ofte på nynorsk, slår Hestvik fast.

Trur på meir nynorsk
Avisa har i dag totalt ti medarbeidarar i redaksjonen, tre av desse skriv nynorsk.

– Eg vil ikkje setje i gang nokon spesielle rekrutteringstiltak for å få fleire nynorskskrivande journalistar. Det store målet vårt er å ha journalistar i redaksjonen som skriv godt, og som har kompetanse på dei områda me skal skrive om, seier Britt Sofie Hestvik.

Ho legg vekt på at ho framleis ynskjer meir nynorsk i avisa, og at ho har tru på at nynorskprosenten kan kome til å auke i det komande året.

– Me har nettopp tilsett ein ny journalist som skriv nynorsk og bokmål halvt om halvt. Dermed trur eg det vil bli meir nynorsk framover, seier ho.

– Det er bra at nynorsk er ein del av Kommunal Rapport. Eg er også nøgd med det løftet nynorsken har fått i avisa, og håpar sjølvsagt det vil bli meir nynorsk på nyhendeplass i avisa, men ynskjer ikkje å setje noko prosentvis mål for nynorskdelen.

Britt Sofie Hestvik viser også til at språket er ein del av vurderinga når avisa er på leit etter nye kronikkskribentar. Kommunal Rapport er eigd av kommunesektoren sin interesse- og arbeidsgjevarorganisasjon (KS) og rettar seg mot politikarar, administrasjon og andre tilsette i kommunesektoren.

 
 

 

Førre artikkelVil redde leksikonet
Neste artikkelSøkjer kvinner

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...