Heim Nyhende Litteraturdagane i utvikling

Litteraturdagane i utvikling

Ordførar Arne Vinje i Vinje kommune meiner Litteraturdagane i Vinje er viktige i omdømmebygginga av kommunen. 

 

 

Litteraturdagane i Vinje har hatt ei positiv utvikling, seier ordførar Arne Vinje i Vinje kommune. Litteraturdagane i Vinje er ei årleg tilskiping der meininga er å bli litt betre kjende med forfattarar frå Vinje og andre delar av landet. Arne Vinje fortel at dei i starten konsentrerte seg om forfattarar frå kommunen og regionen, som Tarjei Vesaas, Halldis Moren Vesaas og Aasmund Olavsson Vinje. 

– Men det er klart det er avgrensa kor lenge ein kan variere programma ut frå det. Etter kvart har ein utvida programmet meir tematisk, fortel ordføraren, som er glad for at litteraturdagane set Vinje på kartet.

Byggjer omdømme
– Det er vanskeleg å måle konkret effekt av litteraturdagane, men festivalen er med på å stadfeste at Vinje kommune er ein kulturkommune, og ikkje minst er han med på å forme omdømmet vårt, seier han. 

– Kva håpar du for framtida til litteraturdagane? 

– Eg håpar dei finn grunnlag for å halde fram det gode arbeidet. Me har vore heldige og har fått med oss dyktige personar i leiinga av festivalen. Eg håpar dei kan halde fram lenge, og at ein får ei god rekruttering. Og så håpar eg ein blir prega av den same nytenkinga ein har vore så langt.

Litteraturdagane i Vinje dette året gjekk av stabelen første helga i september. I tillegg til eit variert litteraturprogram, der blant anna samtalar med fleire debutantar stod i sentrum, vart Storegutprisen delt ut også dette året. I år var det Herborg Kråkevik som vann prisen, i fjor var det NRK-profil Ingvild Bryn. Prisen har fått namnet sitt etter diktverket Storegut, som Aasmund Olavsson Vinje gav ut i 1866. Diktet byggjer på segnene om Olav Olavsson Edland (1764–1791). Storegut er sentral i Vinje si dikting.

Forteljingane om kjempekaren gjekk på folkemunne, og dei uvisse omstende rundt det som hende då han brått blei burte med han gjætte drift i Bordalen, gjorde sitt til at livet til Storegut eggja fantasien til folk. Aasmund Olavsson fekk nok høyre desse forteljingane mang ein gong. Ikkje minst av sin eigen far, står det å lese på festivalen sine eigne nettsider.

Verdig prisvinnar
Prisen blir gjeven til den eller dei som på ein positiv måte nyttar eit levande og ledig nynorsk mål i det offentlege rommet.
Dette er 12. gong prisen blir delt ut. Den fyrste som fekk prisen, var Ivar Eskeland under litteraturdagane i 2002, dei andre prisvinnarane er Berge Furre, Ragnhild Sælthun Fjørtoft, Bjørn Bø, Sigmund Groven, Liv Signe Navarsete, Audun Svartdal, Nina og Øystein Rudi, Odd Nordstoga og Astrid Brekken . Litteraturdagane i Vinje er eit samarbeidsprosjekt mellom Vinje Kommune og Telemark Fylkeskommune.

– Litteraturdagane i Vinje er eit sjølvstendig arrangement, men kommunen medverkar på fleire måtar, seier ordførar Vinje, som gler seg over ei positiv utvikling, både når det gjeld tema og oppslutnad.

NYNORSK INSPIRASJON

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

MEST LESE

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Nynorskhuset: Det nye, nynorske fyrtårnet

Denne helga opnar Nynorskhuset i Førde. Målet er rett og slett å bli eit nasjonalt kraftsentrum for språk og kultur. – Sogn og Fjordane er...

Nynorskbrukarar flest kjenner seg aksepterte og stolte – men 1 av 6 har fått negative tilbakemeldingar det siste året

Over 16 prosent av nynorskbrukarane har fått negative tilbakemeldingar for språkbruken sin det siste året. To tredjedelar av nynorskbrukarane er heilt einige i at dei...

Slutten for Ålesund som nynorskkommune: – Frykteleg synd

Ålesund har vore den største nynorskkommunen i landet sidan 2019. No vil det nyvalde fleirtalet i kommunestyret at kommunen skal bli språknøytral. Det skriv NRK...