Heim Nyhende Ljone til Haugesenteret

Ljone til Haugesenteret

Guro Ljone (30) er tilsett som formidlar ved Olav H. Hauge-senteret i Ulvik.


Ljone kjem frå stillinga som dagleg leiar for musikkorganisasjonen AKKS i Bergen. Ho tek til i stillinga 1. oktober.

Som prosjektleiar for forprosjektet for Hauge-senteret 2009–10 har ho også relevant erfaring og kunnskap om Olav H. Hauge. Ljone har mastergrad i medievitskap og har prosjekt- og produsenterfaring frå Badnajazz på Vossajazz og Ulvik Poesifestival.

–Ved tilsetjinga av Guro Ljone får Hauge-senteret ein dyktig, strukturert og kreativ medarbeidar som vil bidra til å skapa eit levande og interessant program for ulike publikumsgrupper, seier dagleg leiar Geir S. Netland ved Hauge-senteret. Med denne tilsetjinga har Hauge-senteret dei fire stillingane som var målet då Nynorsk kultursentrum i 2011 tok på seg ansvaret for å byggje opp senteret.

Formidlaren skal utvikle det pedagogiske tilbodet til elevar, studentar og lærarar og vera med og utforma temautstillingar og programtilbod. Hauge-senteret skal formidla både Olav H. Hauge og vår tids lyrikk i mange former.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...
Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...