Heim Nyhende Ljone til Haugesenteret

Ljone til Haugesenteret

Guro Ljone (30) er tilsett som formidlar ved Olav H. Hauge-senteret i Ulvik.


Ljone kjem frå stillinga som dagleg leiar for musikkorganisasjonen AKKS i Bergen. Ho tek til i stillinga 1. oktober.

Som prosjektleiar for forprosjektet for Hauge-senteret 2009–10 har ho også relevant erfaring og kunnskap om Olav H. Hauge. Ljone har mastergrad i medievitskap og har prosjekt- og produsenterfaring frå Badnajazz på Vossajazz og Ulvik Poesifestival.

–Ved tilsetjinga av Guro Ljone får Hauge-senteret ein dyktig, strukturert og kreativ medarbeidar som vil bidra til å skapa eit levande og interessant program for ulike publikumsgrupper, seier dagleg leiar Geir S. Netland ved Hauge-senteret. Med denne tilsetjinga har Hauge-senteret dei fire stillingane som var målet då Nynorsk kultursentrum i 2011 tok på seg ansvaret for å byggje opp senteret.

Formidlaren skal utvikle det pedagogiske tilbodet til elevar, studentar og lærarar og vera med og utforma temautstillingar og programtilbod. Hauge-senteret skal formidla både Olav H. Hauge og vår tids lyrikk i mange former.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Eit svik mot nynorskelevane 

Utdanningskomiteen har no lagt fram innstillinga si til ny opplæringslov. Trass i tydelege krav frå alle hald om at læringsressursar som er utvikla til...

Nynorsk-tap på Stortinget: – Ekstremt skuffande

Utdanningskomiteen på Stortinget har i dag sagt nei til å sikre nynorske læringsressursar som er laga for skulen. – Det er heilt uforståeleg at fleirtalet...

Skriv nynorsk på nynorskdagen 12. mai

– Vi utfordrar alle i Noreg til å skrive nynorsk i dag. Nynorsk er for alle, og på nynorskdagen er det lov å prøve,...

Tre millionar til nynorskbrukarane

Nynorsk kultursentrum får til saman tre millionar i eingangstilskot på revidert nasjonalbudsjett. – Dette er svært! Desse midlane skal vi bruke klokt i tett samarbeid...