Heim Nyhende Løland – stipend til Maria Parr

Løland – stipend til Maria Parr

 

Maria Parr er tildelt Rogaland fylkeskommune sitt Rasmus Løland – stipend.

Maria Parr har hausta ei mengd prisar for sin barnelitteratur. I 2009 fekk ho blant anna  Ole Vig – prisen, Teskjerringsprisen og Brageprisen  for barnebøkene Vaffelhjarte og Tonje Glimmerdal. Og no nyleg vart barnebokforfattaren frå Vanylven kåra til Årets nynorskbrukar, juryen meinte ho skapte ein klok og serk litteratur som gav barn og unge ein moglegheit til å få meir kontakt med nynorsken.

Betyr mykje
– Det gjer meg glad og audmjuk – og eg får ein tryggleik for at eg kan halde på med det eg held på med. Det er stort og rart at det eg skriv vert sett pris på. Samstundes kjenner eg veldig på at det ikkje er prisar som er grunnen til å skrive. Barn delar ikkje ut mange prisar – så det betyr like mykje å få eit brev i posten frå ein liten lesar ein stad, som å få ein pris.

No vert altså Maria Parr heidra med Løland – stipendet.

– Det betyr enormt mykje. Det betyr at eg får lov til å skrive, seier prisvinnaren sjølv.

Rasmus Løland – stipendet vart oppretta av Rogaland fylkeskommune i 2007 og skal stimulere til auka produksjon av barne – og ungdomslitteratur samstundes som det skal gjere det mogleg for forfattarar å skrive på heiltid for ein periode, eller ta del i forfattarstudier og liknande. Stipendet er meint å vere ei oppmuntring til å produsere ny norsk litteratur for barn og ungdom. 

Skal vere kjekt
– Du har etterkvart fått eit tett forhold til Rasmus Løland sin litteratur og markeringa i Suldal, kva har dette å seie for deg som forfattar?

– Det var ei aha-oppleving å oppdage Rasmus Løland, og sjå at den norske barnelitteraturtradisjonen går så langt attende. Eg synest Løland er så flink til å skildre barn sin måte å føle på. Han er tildømes ekspert på å skildre det dårlege samvitet og andre kvaler, meiner Parr.

Den unge forfattaren trur at ein må gjere skrivinga til noko lysbetont og ufarleg for å få fram fleire unge forfattartalent.

– Veldig mange forbind skriving med det å skulle prestere, og ein er redd for å gjere feil. Skriving skal vere glede. Det er viktig. Eg har lært veldig mykje av å lese andre forfattarar, og av å skrive, skrive og skrive.

Vert forma
– Du er sjølv frå bygda, om enn ikkje langs rv 13, kva har bakgrunnen din å seie for deg som forfattar?

– Eg veit ikkje heilt. Eg hadde nok skrive annleis og om andre ting dersom eg hadde vakse opp ein annan stad. Men eg trur kanskje eg hadde skrive uansett. Bakgrunnen formar det eg skriv og måten eg skriv på, men den er nok ikkje avgjerande for at eg skriv.

Og til sommaren skriv ho vidare.
– No har eg fått stipend, så til sommaren og hausten, då kan eg endeleg sette meg ned å skrive. Då håper eg det kjem noko.

Rasmus Løland – stipendet er på 100.000 kroner.

 

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Eit svik mot nynorskelevane 

Utdanningskomiteen har no lagt fram innstillinga si til ny opplæringslov. Trass i tydelege krav frå alle hald om at læringsressursar som er utvikla til...

Nynorsk-tap på Stortinget: – Ekstremt skuffande

Utdanningskomiteen på Stortinget har i dag sagt nei til å sikre nynorske læringsressursar som er laga for skulen. – Det er heilt uforståeleg at fleirtalet...

Skriv nynorsk på nynorskdagen 12. mai

– Vi utfordrar alle i Noreg til å skrive nynorsk i dag. Nynorsk er for alle, og på nynorskdagen er det lov å prøve,...

Tre millionar til nynorskbrukarane

Nynorsk kultursentrum får til saman tre millionar i eingangstilskot på revidert nasjonalbudsjett. – Dette er svært! Desse midlane skal vi bruke klokt i tett samarbeid...