Heim Nyhende Lølandsenteret får 600 000 frå staten

Lølandsenteret får 600 000 frå staten

Måndag var stortingsrepresentantane Geir Pollestad og Torfinn Opheim i Suldal med gode nyhende. Dei kunne fortelje Ryfylkemuseet at det er sett av 600 000 kroner til det nynorske barnekultursenteret i statsbudsjettet.

 

– Vi blei veldig positivt overraska, slår fungerande direktør ved Ryfylkemuseet, Trygve Brandal, fast.

 

Lølandsenteret har vore inne med positive merknader i budsjettet tidlegare, men nå i avslutningsåret til Løland-markeringa har søknadene frå museet endeleg utløyst midlar til eit meir varig spor etter Rasmus Løland.

– Hurra, seier Berit Reinertsen Sandvik, som er dagleg leiar i Rasmus Løland-stiftinga. – Det er dette vi har jobba for å få til i fleire år. Vi ønskte at noko skulle leve vidare etter at markeringa var over. Vi var veldig usikre på om det ville kome nokre pengar, så nå er vi bare glade.

Suldal-ordførar Torkel Myklebust har også vore opptatt av å få gjort det nynorske barnekultursenteret til verkelegheit.

– Dette har vi jobba for heile perioden, og då er det veldig kjekt at vi får det til, seier Myklebust.

– For Suldal kommune betyr det at vi får ein kompetansearbeidplass til kommunen, og forhåpentlegvis betyr det også at Suldal blir sett på kartet, held han fram.

Han peikar på at dei 600.000 kronene frå staten etter planen skal utløyse 200.000 kroner kvar frå Suldal kommune og Rogaland fylkeskommune.

– Både kommunen og fylkeskommunen har tidlegare uttrykt at dei er samde i ein slik fordelingsnøkkel. Det vil vise seg når dei vedtar sine budsjett, seier Trygve Brandal.

Ryfylkemuseet hadde søkt om 800 000 kroner til ei fagstilling for formidlar med særleg arbeidsområde barn og unge. Stillinga er tenkt knytta til etablering av Løland-senteret, eit senter for norsk barnekultur og litteratur.

– Dette er første steget for barnekultursenteret. Vi håpar etter kvart at vi skal få til fire stillingar, fortel den fungerande museumsdirektøren.

Han sluttar av med å takke alle som har vore med og jobba for at Lølandsenteret skulle kome inn i statsbudsjettet.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Ny opplæringslov heng ikkje med i tida

Framlegget til ny opplæringslov stiller krav om at skriveprogram i skulen skal fungera like godt på nynorsk og bokmål. Men kvifor er det framleis...

Mellom appar og bærbare skjermar heve nynorsken mista sin heim

Kunnskapsdepartementet er asfalten nynorske løvetannbarn må sprenge seg gjennom. Alle norske elevar har lenge hatt rett til læremiddel på eige språk, men tida der eit...

Velkommen til landsting og 30-årsjubileum for LNK!

Me har gleda av å invitera dykk til landsting, årsmøte og 30-årsjubileum i Landssamanslutninga av nynorskkommunar. I år vert landstinget halde på Quality Sogndal...

– Den nye opplæringslova er ikkje god nok for nynorskelevane

Fredag 24. mars 2023 la Tonje Brenna fram forslag til ny opplæringslov. Norsk Målungdom synest det er fleire gode framlegg for nynorskelevane, men at...