Heim Nyhende Lølandsenteret får 600 000 frå staten

Lølandsenteret får 600 000 frå staten

Måndag var stortingsrepresentantane Geir Pollestad og Torfinn Opheim i Suldal med gode nyhende. Dei kunne fortelje Ryfylkemuseet at det er sett av 600 000 kroner til det nynorske barnekultursenteret i statsbudsjettet.

 

– Vi blei veldig positivt overraska, slår fungerande direktør ved Ryfylkemuseet, Trygve Brandal, fast.

 

Lølandsenteret har vore inne med positive merknader i budsjettet tidlegare, men nå i avslutningsåret til Løland-markeringa har søknadene frå museet endeleg utløyst midlar til eit meir varig spor etter Rasmus Løland.

– Hurra, seier Berit Reinertsen Sandvik, som er dagleg leiar i Rasmus Løland-stiftinga. – Det er dette vi har jobba for å få til i fleire år. Vi ønskte at noko skulle leve vidare etter at markeringa var over. Vi var veldig usikre på om det ville kome nokre pengar, så nå er vi bare glade.

Suldal-ordførar Torkel Myklebust har også vore opptatt av å få gjort det nynorske barnekultursenteret til verkelegheit.

– Dette har vi jobba for heile perioden, og då er det veldig kjekt at vi får det til, seier Myklebust.

– For Suldal kommune betyr det at vi får ein kompetansearbeidplass til kommunen, og forhåpentlegvis betyr det også at Suldal blir sett på kartet, held han fram.

Han peikar på at dei 600.000 kronene frå staten etter planen skal utløyse 200.000 kroner kvar frå Suldal kommune og Rogaland fylkeskommune.

– Både kommunen og fylkeskommunen har tidlegare uttrykt at dei er samde i ein slik fordelingsnøkkel. Det vil vise seg når dei vedtar sine budsjett, seier Trygve Brandal.

Ryfylkemuseet hadde søkt om 800 000 kroner til ei fagstilling for formidlar med særleg arbeidsområde barn og unge. Stillinga er tenkt knytta til etablering av Løland-senteret, eit senter for norsk barnekultur og litteratur.

– Dette er første steget for barnekultursenteret. Vi håpar etter kvart at vi skal få til fire stillingar, fortel den fungerande museumsdirektøren.

Han sluttar av med å takke alle som har vore med og jobba for at Lølandsenteret skulle kome inn i statsbudsjettet.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Nynorsk rettskriving

Færre elevar har nynorsk som hovudmål

No har ein av ni elevar nynorsk som opplæringsmålform. Leiar ved Nynorsksenteret er ikkje overraska, men ser det òg i samanheng. 11,4 prosent av norske...

Nynorskkommunane støttar økonomisk likestilling for Det Norske Teatret

Styret i Nynorskkommunane – LNK stiller seg bak Tett gapet – aksjonen for å auka tilskotet til Det Norske Teatret. Nynorskteateret i hovudstaden manglar 30...
Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...