Heim Nyhende Lølandsenteret får 600 000 frå staten

Lølandsenteret får 600 000 frå staten

Måndag var stortingsrepresentantane Geir Pollestad og Torfinn Opheim i Suldal med gode nyhende. Dei kunne fortelje Ryfylkemuseet at det er sett av 600 000 kroner til det nynorske barnekultursenteret i statsbudsjettet.

 

– Vi blei veldig positivt overraska, slår fungerande direktør ved Ryfylkemuseet, Trygve Brandal, fast.

 

Lølandsenteret har vore inne med positive merknader i budsjettet tidlegare, men nå i avslutningsåret til Løland-markeringa har søknadene frå museet endeleg utløyst midlar til eit meir varig spor etter Rasmus Løland.

– Hurra, seier Berit Reinertsen Sandvik, som er dagleg leiar i Rasmus Løland-stiftinga. – Det er dette vi har jobba for å få til i fleire år. Vi ønskte at noko skulle leve vidare etter at markeringa var over. Vi var veldig usikre på om det ville kome nokre pengar, så nå er vi bare glade.

Suldal-ordførar Torkel Myklebust har også vore opptatt av å få gjort det nynorske barnekultursenteret til verkelegheit.

– Dette har vi jobba for heile perioden, og då er det veldig kjekt at vi får det til, seier Myklebust.

– For Suldal kommune betyr det at vi får ein kompetansearbeidplass til kommunen, og forhåpentlegvis betyr det også at Suldal blir sett på kartet, held han fram.

Han peikar på at dei 600.000 kronene frå staten etter planen skal utløyse 200.000 kroner kvar frå Suldal kommune og Rogaland fylkeskommune.

– Både kommunen og fylkeskommunen har tidlegare uttrykt at dei er samde i ein slik fordelingsnøkkel. Det vil vise seg når dei vedtar sine budsjett, seier Trygve Brandal.

Ryfylkemuseet hadde søkt om 800 000 kroner til ei fagstilling for formidlar med særleg arbeidsområde barn og unge. Stillinga er tenkt knytta til etablering av Løland-senteret, eit senter for norsk barnekultur og litteratur.

– Dette er første steget for barnekultursenteret. Vi håpar etter kvart at vi skal få til fire stillingar, fortel den fungerande museumsdirektøren.

Han sluttar av med å takke alle som har vore med og jobba for at Lølandsenteret skulle kome inn i statsbudsjettet.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Google lovar nynorsk skriveprogram før skulestart

– Dette er ein stor siger for nynorskbrukarane og nynorskrørsla – og ein stor siger for regjeringa og stortingsfleirtalet som utfordra Google og andre...

Uroa for alle som skal læra nynorsk etter funn i ny undersøking

Over 23 prosent av rektorane i grunnskulen var ukjente med at det blir krav til at skriveprogram skal støtta både nynorsk og bokmål frå...

Stillingsutlysing: Vil du få til meir MÅL på Jæren?

Stillingsutlysing: Er du glad i målet ditt, nynorsk og vil få fleire til å gleda seg over dialekta si og nynorsken? Er du i tillegg...

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...