Heim Nyhende Lovar opprydding

Lovar opprydding

NDLA varslar at dei vil setje i gong strakstiltak for å sikre kvaliteten på nynorsktekstane i det digitale læremiddelet.

I eit brev til Nynorsk Forum gjer dei greie for kva tiltak dei vil setje i verk, og her slår dei samstundes fast at alt berande lærestoff på www.ndla.no vil vere språkvaska og kvalitetssikra på båe målformer til skulestart hausten 2010.

Nasjonal Digital Læringsarena (NDLA) vart i vinter kritisert av organisasjonane i Nynorsk Forum for å ha for dårleg språk i lærestoffet sitt. Noregs Mållag viste mellom anna til at nettstaden bruker ord som ikkje finst i ordboka.

No lovar NDLA å bruke inntil 2 millionar kroner på å språkvaske alle sidene. Dei har og etablert nye rutinar for kvalitetssikring av fagstoffet og språket det blir ført i.

– Det seier mykje om alvoret og dimensjonane i denne saka at styret i NDLA svarar så tydeleg og så klart erkjenner at dei har svært mykje å rette opp, seier sekretær for Nynorsk Forum og direktør for Nynorsk kultursentrum, Ottar Grepstad.

Nynorsk Forum vil no sende brev til Kunnskapsdepartementet og gjere greie for sitt overordna syn på saka. Her vil punkt som kvalitet på læremiddel, skulane sin rett til å velje læremiddel, kvalitetssikring av språk og omfang av nynorsk i digitale læremiddel vere vesentlege, seier Grepstad.

Førre artikkelRådmenn er menn
Neste artikkelMytisk merkevare

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Ny lærebok vil vise at nynorskopplæring er moderne

Lærarstudentar og norsklærarar som strevar med nynorsk får gjennom ei ny bok høve til å styrkje nynorskkompetansen sin. – Boka er sett saman av ulike...

Vel nynorsk for barnet ditt!

Er du ein av dei mange tusen føresette som veit at dette er siste året i barnehage, og neste haust er det skulestart? Kanskje...

Det nynorske næringslivet foreinar kreftene

Den nye medlemsorganisasjonen Nynorsk bedriftsforum skal vere eit landsdekkande nettverk av og for nynorskbedrifter. Målet er å betre dei språklege arbeidsvilkåra for nynorskbedriftene, slik...

Unikt Aasen-materiale publisert på nett

Boksamlinga etter Ivar Aasen inneheld omlag 2 500 bøker. I januar i år tok Nynorsk kultursentrum til på arbeidet med å gå gjennom alle...