Heim Nyhende Lovar opprydding

Lovar opprydding

NDLA varslar at dei vil setje i gong strakstiltak for å sikre kvaliteten på nynorsktekstane i det digitale læremiddelet.

I eit brev til Nynorsk Forum gjer dei greie for kva tiltak dei vil setje i verk, og her slår dei samstundes fast at alt berande lærestoff på www.ndla.no vil vere språkvaska og kvalitetssikra på båe målformer til skulestart hausten 2010.

Nasjonal Digital Læringsarena (NDLA) vart i vinter kritisert av organisasjonane i Nynorsk Forum for å ha for dårleg språk i lærestoffet sitt. Noregs Mållag viste mellom anna til at nettstaden bruker ord som ikkje finst i ordboka.

No lovar NDLA å bruke inntil 2 millionar kroner på å språkvaske alle sidene. Dei har og etablert nye rutinar for kvalitetssikring av fagstoffet og språket det blir ført i.

– Det seier mykje om alvoret og dimensjonane i denne saka at styret i NDLA svarar så tydeleg og så klart erkjenner at dei har svært mykje å rette opp, seier sekretær for Nynorsk Forum og direktør for Nynorsk kultursentrum, Ottar Grepstad.

Nynorsk Forum vil no sende brev til Kunnskapsdepartementet og gjere greie for sitt overordna syn på saka. Her vil punkt som kvalitet på læremiddel, skulane sin rett til å velje læremiddel, kvalitetssikring av språk og omfang av nynorsk i digitale læremiddel vere vesentlege, seier Grepstad.

Førre artikkelRådmenn er menn
Neste artikkelMytisk merkevare

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...