Heim Nyhende Lyftar fram barnelitteraturen

Lyftar fram barnelitteraturen

Både Maria Parr, Runar Gudnasson og Hans Sande kjem til den nynorske barnebokfestivalen Falturiltu på Stord som opnar i dag.

– Kulturkontoret i Stord kommune kom på ideen om å lage ein festival for å lyfte fram den nynorske barneboka. Dei såg at me har mange dyktige barnebokforfattarar frå Sunnhordland,og også frå andre stader i landet, men mange av dei er ikkje så mykje lesne, sjølv om bøkene jamt over held god kvalitet og nynorske barnebøker mottek mange prisar og rosande omtale, seier Hege Myklebust, som er prosjektleiar for festivalen.

Tanken bak arrangementet var difor å lage ein festival for å lyfte fram den gode barnelitteraturen og gje han eit publikum. Dei fann det naturleg å leggje festivalen til Stord på grunn av barnebokforfattarane som kjem frå denne delen av Sunnhordland.

Poesi og provokasjon
Programmet har ingen raud tråd, anna enn at det handlar om nynorsk barnelitteratur, men eit eige fagleg seminar på fredagen set fokus på poesi for dei yngste og har fått tittelen Poesi og provokasjon.

– I år har poesien kanskje ein spesiell plass i resten av programmet òg. Ungdomsskuleelevar skal få gå på rappekurs med Runar Gudnasson, alias Torstein Hyl frå Side Brok. I tillegg skal både kulturskuleelevar og musikkstudentar komponere eigne låtar til dikt. Elles er litterære illustrasjonar eit tema for både skuleelevar og studentar på høgskulen, og forfattarar skal ut på besøk for å møte born, både i skuletida og på ettermiddagen.

I tillegg skal alle barnehagane få ei bokgåve med nynorske bøker frå Stord mållag og Stord kommune.

Multikunstnaren
Hege Myklebust er glad for at dei frammøtte kan få møte Maria Parr under festivalen, sjølve «popstjerna» innan nynorsk barnelitteratur, som Myklebust kallar henne.

– I tillegg håpar me jo at mange kjem for å høyre Hans Sande, festivaldiktaren. For dei vaksne har me ein eigen festkveld fredagen; Raltura. Dit kjem fleire stjerner, som Ragnar Hovland og Selma Lønning Aarø. Dette vert ein flott musikalsk-litterær kveld under leiing av vår eigen Atle Hansen, som er både forfattar og musikar, fortel ho.

– Kvifor Hans Sande som festivaldiktar?

– Hans Sande har 40 års erfaring som forfattar og skriv i utruleg mange sjangrar for publikum i alle aldrar. I tillegg er han multikunstnar og driv med både skulpturar, biletkunst, song og musikk i tillegg til skrivinga. Likevel oppdagar me at mange ikkje har høyrt om han. Me håpar han vil få eit større publikum etter dette.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...