Heim Nyhende – Må halde på karakter i sidemålet

– Må halde på karakter i sidemålet

– Eit revidert norskfag må halde på eigen karakter i sidemål. Fleirtalet i norsk skule har nynorsk som sidemål, og ei svekking av sidemålet er i praksis ei svekking av nynorsk, seier Håvard B. Øvregård, leiar i Noregs Mållag.

 

Læreplanen og vurderingsordningane i norskfaget skal reviderast. 5. mars var høyringsfristen på framlegga frå Utdanningsdirektoratet. No går saka til Kunnskapsministeren for endeleg vedtak.

Les heile høyringsuttalen frå Noregs Mållag

Utdanningsdirektoratet har sendt på høyring både framlegg med og framlegg utan eigen karakter i sidemål. Det er i dag eigen karakter i sidemål både i ungdomsskule og vidaregåande opplæring (studieførebuande program).

– Nynorskbrukarane treng ei statusheving, ikkje ei svekking. Noregs Mållag er svært oppteke av at sidemålsopplæringa får ei djupare grunngjeving som tek utgangspunkt i det tospråklege Noreg, og dei pliktene det fører med seg. Opplæring i både nynorsk og bokmål er heilt avgjerande for nynorskbrukarane sine språklege rettar. Utan god opplæring i begge språka for alle, vil ikkje nynorskbrukarane fritt kunne nytte språket sitt i den norske ålmenta, srkiv organisasjonen på nm.no

– Vi ventar at statsråden tek omsyn til den språkpolitikken som er vedteken av Stortinget når ho skal vurdere og ta stilling til framlegga som kjem frå Utdanningsdirektoratet. Skal vi kunne ha to jamstilte språk i framtida slik Stortinget ynskjer, krevst det satsing på nynorsk og eiga vurdering i sidemålet.

NYNORSK INSPIRASJON

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

Voss herad er Årets nynorskkommune: – Det same som verdsmeister i nynorsk

Kulturdepartementet heidrar Voss herad for klar og tydeleg informasjon på nynorsk under koronakrisa. – OL-og VM-medaljer har me i bøtter...

MEST LESE

Gratis boktips til nettsidene til bibliotek og skular

No kan du få siste bokmeldingar, bokomtalar og forfattarintervju frå Lesedigg.no direkte inn på nettsidene til biblioteket eller skulen din. I juni opna den nye...

125 årsjubileum for Tarjei Vesaas : – Kanskje den fremste litteraturen som er skriven i dette landet

Som tenåring gjekk Tore Renberg til lokalavisa for å kjøpe eit portrett av forfattaridolet sitt, medan kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen framleis sit med...

Språksjov-Linda vedgår: – Mange vil gjerne inn i skåpet mitt

Dette er det andre intervjuet i årets sommarserie. Mykje moro og mange bilete av den fargerike vossingen og sjefen for den populære...

Guri Vesaas får Storegutprisen under Litteraturdagane 2022

På Litteraturdagane i Vinje blir tidlegare redaktør i Det Norske Samlaget, Guri Vesaas, heidra med Storegutprisen. Ho får prisen spesielt for den...