Heim Nyhende – Må halde på karakter i sidemålet

– Må halde på karakter i sidemålet

– Eit revidert norskfag må halde på eigen karakter i sidemål. Fleirtalet i norsk skule har nynorsk som sidemål, og ei svekking av sidemålet er i praksis ei svekking av nynorsk, seier Håvard B. Øvregård, leiar i Noregs Mållag.

 

Læreplanen og vurderingsordningane i norskfaget skal reviderast. 5. mars var høyringsfristen på framlegga frå Utdanningsdirektoratet. No går saka til Kunnskapsministeren for endeleg vedtak.

Les heile høyringsuttalen frå Noregs Mållag

Utdanningsdirektoratet har sendt på høyring både framlegg med og framlegg utan eigen karakter i sidemål. Det er i dag eigen karakter i sidemål både i ungdomsskule og vidaregåande opplæring (studieførebuande program).

– Nynorskbrukarane treng ei statusheving, ikkje ei svekking. Noregs Mållag er svært oppteke av at sidemålsopplæringa får ei djupare grunngjeving som tek utgangspunkt i det tospråklege Noreg, og dei pliktene det fører med seg. Opplæring i både nynorsk og bokmål er heilt avgjerande for nynorskbrukarane sine språklege rettar. Utan god opplæring i begge språka for alle, vil ikkje nynorskbrukarane fritt kunne nytte språket sitt i den norske ålmenta, srkiv organisasjonen på nm.no

– Vi ventar at statsråden tek omsyn til den språkpolitikken som er vedteken av Stortinget når ho skal vurdere og ta stilling til framlegga som kjem frå Utdanningsdirektoratet. Skal vi kunne ha to jamstilte språk i framtida slik Stortinget ynskjer, krevst det satsing på nynorsk og eiga vurdering i sidemålet.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...

Forlaget lagar tre dagars Fosse-fest

Jon Fosses forlag inviterer til folkefest i Oslo – medan hovudpersonen er i Sverige for å få Nobelprisen i litteratur. Den gratis Fosse-festen finn stad...

300.000 til Nobel-markering for Jon Fosse

Jon Fosse får overrekt litteraturprisen i konserthuset i Stockholm på Nobel-dagen 10. desember. Same helg er det lagt opp til ei markering i Bergen,...